Terborg belast met de leiding van de Mobiele Eenheid

Inspecteur Max Terborg heeft nu de leiding bij de Mobiele Eenheid (ME) van het Korps Politie Suriname (KPS). Hij neemt het roer over van commissaris Sjaam Debi-Tewari, die vanaf 2013 het bevel heeft gevoerd over deze interventie eenheid. De ceremoniële commando-overdracht heeft gisteren plaatsgevonden in de Politie Academie. Waarnemend korpschef Ruben Kensen sprak zijn waardering uit aan het adres van beide politiefunctionarissen.Kensen bedankte commissaris Debi-Tewari als aftredende operationele commandant en zei op diens medewerking te blijven rekenen. Hij is ervan overtuigd dat Terborg niet onder zal doen en dat met zijn aanstelling de ME in goede handen is. De politietopman weet dat inspecteur Terborg vooral wat betreft discipline het werk van Debi-Tewari zal voortzetten. Kensen riep de ME op de teamgeest erin te houden zodat er goed gepresteerd kan worden. Verder gaf hij de nieuwe operationele commandant alvast mee zich in te spannen voor genderevenwicht binnen de ME, aangezien er binnen de politieorganisatie capabele vrouwen zijn die graag bij deze eenheid willen functioneren, meldt de Communicatiedienst Suriname.Commissaris Debi-Tewari nam de leiding bij de ME in 2013 over. Hij sprak van mooie momenten en blikte terug op hoogtepunten en dieptepunten. Hij gaf aan beschikbaar en bereid te zijn een adviserende rol te vervullen. Net als Debi-Tewari neemt ook regiocommandant commissaris Orlando Jacott als strategisch commandant afscheid van de ME. Hij bedankte Debi-Tewari voor diens goed gemotiveerde inzet gedurende de afgelopen jaren. Hij vroeg inspecteur Terborg dat die zich sterk maakt voor zijn nieuwe verantwoordelijkheid en een zodanig beleid uit te stippelen dat de groei van de ME binnenkort zichtbaar wordt voor eenieder.Inspecteur Terborg bedankte het Interim Management Team voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij erkent dat het geen makkelijke taak is. Als jonge agent is Terborg ook ingedeeld geweest bij de ME en kent hij het klappen van de zweep. “Ik stap in een rijdende trein en samen zullen wij ons sterk maken om de veiligheid op Surinaams grondgebied gezamenlijk te waarborgen. U en ik zullen het samen doen, we zullen samen de strijd aanbinden om er het beste van te maken. Die rijdende trein zal niet langzamer gaan, maar zal blijven rijden”, richtte de operationele commandant zich tot de ME-manschappen.

 Hem werd door de nieuwe strategisch commandant, commissaris Bryan Isaacs, veel succes toegewenst. Isaacs sprak namens het IMT zijn dank uit aan het adres van commissaris Debi-Tewari voor diens jarenlange inzet en toewijding. Eveneens bedankte hij commissaris Jacott voor zijn bijdrage aan de ME. Isaacs gaf verder aan dat de ME na de commando-overdracht zal ressorteren onder de directeur Operaties. Volgens hem wordt het commando zodanig overgedragen dat het werk van de ME zonder stagnaties kan worden voortgezet.