Ter nagedachtenis aan Rabin Lala

Op 10 juli 2022 heeft Rabinder Lala, Rabin zoals ik hem noemde, dit aardse leven verwisseld voor de eeuwige rust in het hiernamaals. Hij werd geboren op 4 mei 1946 en overleed op 10 juli 2022. Vandaag, 17 juli, wordt hij met Staatseer gecremeerd in het Algemeen Crematorium aan de dr. Sophie Redmondstraat om 13.00 uur.Rabin, was een heel bescheiden persoon die op velerlei gebieden zijn sporen heeft verdiend bijvoorbeeld als sportman, initiatiefnemer van diverse culturele activiteiten, docent op de hogere opleidingen en ambassaderaad op het consulaat te Washington D.C. in Amerika. Hij was wel een vindingrijke persoon omdat toen hij terugkwam van Nederland in de jaren tachtig van de vorige eeuw, na afgestudeerd te zijn aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, hij direct alfabetiseringsprogramma’s ontwikkelde voor de samenleving. Rabin, was destijds één van de weinige andragogen die Suriname rijk was.Hij is geboren op de Leidingen als zoon van een landbouwersfamilie die door hard werken voorruit is gekomen. In die tijd was Leiding een gebied waar veel rijst werd geteeld. Omdat ik deze zeer zware arbeid eveneens enigszins heb beoefend, konden Rabin en ik daar met enige nostalgie aan refereren. Wij hadden allebei een zeer prettige jeugd! Rabin kende ik van mijn jeugdjaren omdat mijn directe familie ook bij hem in de buurt woonde en zij elkaar behulpzaam waren zoals zulks toen gebruikelijk was. In de vakanties logeerde ik vaak bij mijn familie die in zijn buurt woonde.Hoewel Rabin zeer scherpzinnig en wijs was tevens buitengewoon intelligent, domineerde dat niet bij hem. Hij was heel eenvoudig, sociaal alsmede vriendelijk en kon zich natuurlijk heel gemakkelijk bewegen onder de gewone man of vrouw. Na zijn arbeidsjaren bij het ministerie van onderwijs, vervolgde hij zijn carrière bij het ministerie van Justitie en Politie als onderdirecteur. Daarna trad hij in buitenlandse dienst tot aan zijn pensionering.Dat de regering Rabin een uitvaart met Staatseer verleent, toont aan dat hij gewichtige verdiensten heeft gehad voor ons land maar meer nog was hij een toonbeeld van integriteit. Hij schuwde corruptie en patronage voorts leugenachtigheid. Voor de jeugd kan Rabin gerust als rolmodel gelden op het gebied van vooruitkomen door keihard te arbeiden en zijn integere manier van werken.Het heengaan van Rabin ervaar ik als een verdrietig gebeuren alsmede een groot gemis.Ik condoleer de samenleving met het heengaan van deze grote zoon. Aan de nabestaanden wens ik mijn oprechte deelneming bij het dragen van dit verlies idem dito verdriet. Aan alle andere betrokkenen heel veel sterkte toegewenst.Met welgemeende condoleances,Robby RoeplallAan de Mathoeralaan 25 zijn er Ramayan-lezingen van 20.00 – 21.00 uur.