Ter herinnering aan dr. Sonny Tan-Sing Parabirsing

Sonny Parabirsing werd op 20 september 1940 te Paramaribo geboren. Kort daarna vertrok hij met zijn ouders naar Curaçao, alwaar zijn vader een bestaan opbouwde bij de Shell en zijn moeder in het onderwijs. Hij groeide op in Curaçao waar hij zijn gehele jeugd doorbracht en na de voltooiing van de Middelbare School vertrok hij naar Nederland voor verdere studie. Niets wees er toen op dat hij na zijn pensionering verknocht zou raken aan zijn geboorteland.Tijdens zijn jeugd ontwikkelde hij een grote liefde voor de voetbalsport en werd door deskundigen gespot voor een professionele voetbalcarrière. Sonny gaf echter de voorkeur aan de wetenschap en ging geneeskunde studeren in Leiden (Nederland). Tijdens zijn studie gaf hij blijk van grote belangstelling en talent voor het verenigingsleven. Hij was lid van het bestuur van diverse organisaties, variërende van sport tot spiritualiteit.Na het voltooien van zijn medische studie specialiseerde hij zich en werd internist. Zijn grote belangstelling voor de filosofie dreef hem ertoe om op 16 januari 1974 te promoveren aan genoemde universiteit op de dissertatie getiteld: De metabletische methode (leer der veranderingen). De studie gaat over de wetenschapshistorische, maatschappelijke, religieuze en andere aspecten van de West-Europese beschavingsgeschiedenis.

Hierna keerde hij terug naar Curaçao waar hij zich vestigde als internist. Hij raakte geïnteresseerd in de radiologie en wat niet veel voorkomt bij specialisten, is zijn besluit om ook een tweede specialisatie te doen, wederom in Leiden. Zijn eerste baan als radioloog was in Sittard, waar hij zijn tweede echtgenote Noortje Hustinx leerde kennen, met wie hij tot zijn dood samen zou zijn.

Samen reisden zij in 1995 af naar Suriname en naar zijn zeggen werd Sonny daardoor voor de tweede keer als Surinamer geboren. Maar het duurde tot zijn pensionering voor hij met regelmaat zijn diensten als medicus/specialist aan zijn land zou verlenen. Hij heeft vele jaren op parttime basis, maar met grote inzet, gewerkt in verscheidene Surinaamse ziekenhuizen zowel in Paramaribo als Nieuw-Nickerie. Hij was een zeer geziene figuur zowel bij zijn collega’s als bij zijn patiënten, mede door zijn aimabele en flamboyante verschijning.

Vanaf zijn ‘wedergeboorte’ als Surinamer ben ik bevriend met hem geraakt. Ik leerde hem kennen op een Rotary lezing waarbij hij een verhandeling hield over de historie van het Stuwmeer. Daarna vroeg hij mij ook lezingen voor hem te organiseren over o.a. de Voltzberg en de invloed van Chopin op de Curaçaose wals.

Zijn presentatie over De Zwarte Mozart gehouden in de Buitensociëteit Het Park op 14 maart 2019 heeft echter de meeste indruk op mij gemaakt. Velen zijn er niet van op de hoogte dat Joseph Bologne Chevalier de Saint-George, die leefde van 1745 tot 1799 en bijna twee eeuwen doodgezwegen werd, een componist was die vergeleken kon worden met de grote Mozart. Maar ook het toetje van de avond, een optreden van de gebroeders Borger en Hans Breeveld, was een initiatief van Sonny dat door het publiek hogelijk gewaardeerd werd. Daarnaast heeft Sonny kans gezien naast zijn drukke werkzaamheden als specialist, verscheidene culturele manifestaties te organiseren o.a. met maestro Kries Ramkhelawan. De kosten nam hij geheel voor eigen rekening.

In Sonny verliezen wij een groot en toegewijd medicus, filosoof, cultuurliefhebber en kenner. Door sommigen werd hij gekarakteriseerd als een nieuwsgierige (in positieve zin) persoonlijkheid met een grote overtuigingsdrang die desondanks door zijn omgeving hogelijk gewaardeerd werd. Wellicht heeft zijn grootvader die (EBG) zendeling was genetisch bijgedragen aan zijn karaktervorming. Hoewel hij een Christelijke opvoeding heeft genoten (vader EBG en moeder RK) en hij ook erg geïnteresseerd was in het Hindoeïsme, was Sonny niet godsdienstig. Uiteraard wel filosofisch!

Kort voor zijn verscheiden stuurde hij mij een mailbericht waarin hij schreef dat hemel en hel alleen op deze aarde bestaan. Hij heeft ze beide voor ons achtergelaten!Aan zijn vrouw Noortje en zijn kinderen en overige nabestaanden betuig ik mijn oprechte deelneming.Carlo Jadnanansing