TE VEEL MENSEN IN DIENST BIJ KABINETTEN VP EN PRESIDENT

Al jaren wordt er gesproken over het gegeven dat het ambtenarenapparaat overbelast is en dat het afgeslankt dient te worden. De regering Santokhi is in dat kader eind vorig jaar gestart met het Public Sector Reform (PSR) programma. Het PSR-programma werd geïnstalleerd en verdeeld in een Beleidsmonitoringsgroep en een Interdepartementale Taskforce.
De verplichte Landsdienarenregistratie (LDR) werd op 27 december met een maand verruimd. Het parlement had dit besluit genomen, waardoor ambtenaren die zich nog niet hebben geregistreerd, nog een maand de tijd kregen dit te doen. Ondanks deze registratie van ambtenaren, is het bestand nog altijd overbelast. Helaas beperkt het logge ambtenarenbestand zich niet tot de verschillende ministeries. Er zijn naar wij vernemen, ruim 400 personen verbonden aan het Kabinet van de Vicepresident en bij het Kabinet van de President, zijn er ongeveer 2500 personen in dienst. Deze ambtenaren melden zich niet dagelijks aan om hun werk te doen, omdat een deel door de politiek thuis is gezet. Naast garantie op een maandelijks salaris, dat geldt voor zowel de actieve als inactieve ambtenaren, is er ook een aantal toelagen dat door het Kabinet van de President en Vicepresident wordt uitbetaald.
De cijfers die in de laatste versie van de Ontwerpstaatsbegroting 2023 zijn opgenomen, tonen een duidelijke weergave waarbij er totaal begroot SRD 15,6 miljoen voor 2023 is uitgetrokken voor toelages bij het Kabinet van de Vicepresident en voor salarissen is SRD 56 miljoen uitgetrokken om nog geen 400 ambtenaren te betalen. Mensen die in dienst zijn van het Kabinet van de President krijgen 15 soorten toelagen en vergoedingen uitbetaald. Op de Ontwerpstaatsbegroting 2023 is meer dan SRD 170 miljoen opgebracht om deze toelagen uit te betalen. Dit bedrag overstijgt de begroting voor lonen en salarissen, die geraamd is op SRD 110,5 miljoen.
Door verschillende deskundigen en ook door de VES, werd aan het begin de regeertermijn van de huidige regering geadviseerd, per direct een ambtenarenstop in te voeren en benodigd kader via interne vacatures in te vullen of indien noodzakelijk, door middel van transparante openbare sollicitaties.
In de tussentijd is het anders verlopen, want anno 2023 zijn er een paar duizend ‘friends & families’ en sponsoren in overheidsdienst genomen. Dit is natuurlijk dweilen met de kraan open en niemand die zich druk maakt over waar dit geld vandaan komt, want ja, de ‘winti wai, lanti pai’ mentaliteit viert weer hoogtij.
The post TE VEEL MENSEN IN DIENST BIJ KABINETTEN VP EN PRESIDENT .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname