TD veiling haalt wederom minder op

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft op woensdag 14 september 2022, een termijndeposito veiling met drie looptijden onder de algemene banken gehouden.  Op deze veiling heeft de Bank het 1-weeks, 1-maands en 3-maands TD-instrument geveild. Het totaalbedrag voor deze veiling bedroeg SRD 1.000,- miljoen. De algemene banken waren in de gelegenheid om biedingen te plaatsen ter waarde van SRD 500,- miljoen voor het 1-weeks TD-instrument, SRD 400,- miljoen voor het 1-maands en SRD 100,- miljoen voor het 3-maands TD-instrument. Wederom hebben de algemene banken bij de veiling deze week veel minder aangeboden dan het geveild bedrag. De banken hebben deze week voor in totaal slechts SRD 577,2 miljoen geboden ter belegging.
In totaal is er SRD 260,5 miljoen geboden voor de 1-weekse TD’s, welke is toegewezen. Voor de 1-maandse en 3-maandse TD’s hebben de algemene banken respectievelijk SRD 357,- miljoen en SRD 13,7 miljoen aangeboden, welke is toegewezen
De gewogen gemiddelde toegewezen rente (OMO-rente) voor de 1-weekse TD’s is gestegen met 3,2 procentpunt naar 74,8%. De gewogen gemiddelde toegewezen rente voor de 1-maandse TD’s is 78,4 % en die voor de 3-maandse TD’s 80,4 %.