SVB sleept ‘hardnekkige’ leden voor het gerecht

De spanningen bij de Surinaamse Voetbalbond (SVB) lopen hoog op. Het demissionaire SVB-bestuur onder leiding van John Krishnadath lijkt de macht niet zonder slag of stoot te zullen overdragen. In een poging de door de leden aangekondigde algemene ledenvergadering (ALV) van morgen ongedaan te maken heeft het bestuur op 14 juli een kortgeding tegen de initiatiefnemers aangespannen. Er is in de vordering een verbod ingelast voor het houden van de bijeenkomst.
Happy Boys, Real Moengotapoe, Blauwgrond Sportbond, Flamingo, Inter Moengotapoe, Flora, Moengo Sportbond, Notch, Botopasi en The Juniors zijn opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Deze verenigingen behoren namelijk tot de initiatiefnemers, die deze alv hebben aangevraagd. Het doel van deze samenkomst heeft voornamelijk te maken met bespoedigen van de aangekondigde bestuursverkiezingen.
Op de laatste ALV (28 mei) kondigde Krishnadath vervroegde verkiezingen aan, nadat het gros van de leden tegen alle verslagen hadden gestemd. De verkiezing zou over drie maanden (28 augustus) moeten plaatsvinden. Echter willen de SVB-leden dit proces versnellen, omdat er geen vertrouwen is in het zittend bestuur. Het vermoeden bestaat dat er flink gerommeld zal worden.
Merkwaardig genoeg wordt het kortgeding ook morgen omstreeks 13.30 uur behandeld. Beide partijen zullen nu de uitspraak van de rechter afwachten.
SVB-ondervoorzitter Dayasankar Mathoera, zegt desgevraagd tegenover Suriname Go dat de wettelijke regelgeving en de statuten van de voetbalbond niet voorzien in tussentijds ontslag van het bestuur. “Ondanks onze toezegging van vervroegde verkiezingen op ethische gronden en zelfrespect wil men ons op juridische gronden ontslaan. Dus hebben we de kortgedingrechter geadieerd om dit voornemen van de zogeheten vernieuwingsbeweging te laten toetsen.”
Naar zeggen van het bestuurslid waren bij de eerste aanvraag voor een ALV door de leden “de aanvragers niet gemachtigd door hun besturen om zulks te doen en ook niet voorzien van een meerderheidsstandpunt van hun respectieve bestuur.” Volgens Mathoera is een handtekening van een voorzitter, secretaris of penningmeester onvoldoende.
“Hun bestuursvertegenwoordiging naar buiten toe wordt bepaald door hun eigen statuten. In een aantal gevallen heeft men zich niet gehouden aan hun eigen statutaire voorwaarden en bepalingen om een ALV aan te vragen voor ontslag van het SVB-bestuur.” Volgens de SVB-ondervoorzitter hebben deze leden eerder per deurwaardersexploot hierop antwoord gehad. “Wij gaan gewoon door en dus gaat de rechter moeten toetsen en oordelen.”
Mathoera benadrukt dat het indienen van de benodigde stukken voor het aanspannen van het kortgeding eerder heeft plaatsgehad. “De rechter bepaalt welke dag.” Hiermee verwijst het bestuurslid pogingen van het zittend bestuur om bewust de geplande ALV van de leden te dwarsbomen naar het rijk der fabelen.
Mooi weerHet feit dat het bestuur nu druk bezig is leden op te trommelen met als uiteindelijke doel de jeugd- en lidbondencompetities op te starten behoort naar zeggen van Mathoera ook tot de lopende zaken die moeten worden afgehandeld. Volgens de opposanten probeert het demissionaire bestuur mooi weer te spelen en door middel van het beschikbaar stellen van geld de leden aan zijn zijde te krijgen. Volgens Mathoera is hier niets van waar. “We zetten voort wat reeds in uitvoering was zoals de competities van de eerste en tweede divisie en die gaan wij ook afronden.” Ook geplande oefenwedstrijden voor de nationale voetbalselectie rond eind september worden in dit geheel meegenomen.
Bij de lidbonden zijn de accommodaties vanwege de COVID-pandemie in verval geraakt. “Wij zijn als SVB verplicht hun financiële injecties te geven. Dat zijn wij nu aan het doen en eerder gestart bij de Coronie- en Saramacca Sportbond.” De bestuurder benadrukt dat dit geen opportunistisch handelen en wilde actie van het bestuur is.
“Wij zijn voor herstart van de competitie over de hele linie.” Naar verluidt zal ook het André Kamperveen Stadion binnenkort worden opgeknapt. Als voorzitter van de commissie allocatie FIFA COVID fund heeft Mathoera sinds april met de leden vergaderd voor de toewijzing van de tweede tranche van 500.000 Amerikaanse dollar. “Dat geld voor het opstarten van de lidbonden- en jeugd competities was hierin ook voorzien,” meent hij.
Mathoera wenst verder niet te praten over een demissionair bestuur. “Wanneer hebben wij bedankt?” stelt hij retorisch. “Wij hebben niet bedankt en schrijven nieuwe verkiezingen uit. Tot dan zijn wij het wettig en legitiem bestuur. Trouwens demissionair bestuur word je pas na de verkiezingen als je niet meer bent gekozen. Je blijft totdat je hebt overgedragen aan het nieuwe bestuur,” aldus de SVB-topman.
Intussen heeft het huidige bestuur ook gesproken over het mogelijk herkiesbaar stellen van leden in aanloop naar de aanstaande verkiezingen. “We zijn als individuele bestuursleden vrij om ons herkiesbaar te stellen.” Mathoera erkent echter dat niet in de huidige samenstelling door zal worden gegaan.
“Maar inderdaad hebben enkele personen al principieel gezegd dat ze niet terugkomen. Voor dit moment praat ik voor mezelf. Ik heb al …