SVB-bestuursverkiezing wordt op 27 augustus gehouden

De bestuursverkiezing van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB), uitgeschreven door leden die ontevreden zijn, is vanavond niet doorgegaan. Het SVB-bestuur heeft een kort geding aangespannen. Voorzitter Commissie Herstructurering SVB,  Poetini Atompai, zegt aan Suriname dat bij de rechter afgesproken is dat op 27 augustus bestuursverkiezing wordt gehouden. Hij is blij met het resultaat, want er komen regels over hoe de verkiezingen gehouden worden.

De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan in deze zaak. Er zijn wel voorstellen gedaan die verder uitgewerkt zullen worden. Op 12 augustus moeten partijen terug naar de rechter. Atompai zegt dat de rechter gevraagd heeft om niet in de pers te treden. “Wij houden ons wel aan de afspraak, maar de samenleving moet wel weten waarom de verkiezing niet meer is gehouden”, zegt Atompai.

In ieder geval is er nu een verkiezingsdatum en er zullen eerlijke verkiezingen gehouden worden. Hierbij zal de FIFA ook betrokken zijn. Inhoudelijk kan Atompai niet verder ingaan op hetgeen besproken is bij de rechter.