Suriname – Schuldherschikkingsovereenkomst met Nederland getekend

De waarnemend minister van Financiën en Planning, Albert Ramdin en de Nederlandse staatssecretaris, Marnix van Rij ondertekenden dinsdag de overeenkomst namens de beide landen. De totale schuldenlast betaling (interest en aflossing) over de jaren 2022-2024 worden in de periode 2030 tot en met 2036 afgelost tegen een vaste rentevoet voor de Euribor (Euro Interbank Offered Rate) 6 maanden van 0,291 % gedurende deze periode. Gezien de stijgende rentevoeten in de wereld betekent dit voor Suriname niet alleen een verminderde interestlast, maar ook een veel lagere schuldenlast betaling in deze periode. In 2024 zal besloten worden hoe de restant schuld van ongeveer 1,2 miljoen euro zal worden afgelost.De functionarissen hebben ook aandacht besteed aan de bestaande samenwerking tussen Suriname en Nederland op het gebied van de Belastingen. Via het Makandra-project zijn reeds twee belastingprojecten tussen de beide landen in uitvoering. Waar nu te midden van de belastinghervormingen de nodige aandacht voor is gevraagd, is de beschikbaarstelling van deskundigen. Het betreft hier experts die naar Suriname komen die aan kennisoverdracht zullen doen, meldt het ministerie van Financiën & Planning.
Dit is de tweede bilaterale overeenkomst die getekend is na het akkoord dat bereikt is tussen de Club van Parijs en de Staat Suriname op 22 juni 2022. Binnen de Club van Parijs is er gesproken over bilaterale schuldherschikking met Frankrijk, Nederland, Israël, Italië en Zweden ter waarde van ruim US$ 95 miljoen. Op 12 oktober is de eerste overeenkomst met Frankrijk getekend over schuldherschikking van de leningen met de Agence Française de Development.