Suriname – MAYDAY signal President Santokhi

President Santokhi heeft in feite impliciet een mayday signaal uitgezonden naar de gemeenschap toe en vraagt om hulp. Immers heeft hij onlangs zelf verklaard nog steeds bezig te zijn met damage control. Na ruim twee jaar zijn de contouren van het crisisherstelplan nog steeds niet zichtbaar. De kwestie van dubbele salarissen, beteugeling buitenlandse reizen…, zijn allemaal loze woorden gebleken.President Santokhi heeft door zijn arrogante houding en nepotisme zichzelf gemanoeuvreerd in een hachelijke situatie. Hij heeft gefaald om de crises die door de NDP zijn veroorzaakt in een regeerperiode van grenzeloze corruptie en waar de verwevenheid van belangen van de wetgevende en de uitvoerende macht duidelijk merkbaar was, te beteugelen. Door het ontbreken of uitschakelen van de broodnodige checks and balances in de structuren door de vorige regering, is de kiem gelegd voor een totale maatschappelijke destructie en marginalisering van de middenklasse. Dit is één van de oorzaken van de huidige protestacties. Het is zeer prijzenswaardig dat de leiders van de protestacties de hypocriete politici die verantwoordelijk zijn voor de chaos in het land o.a. de NDP en exponenten van HVB, geen podium bieden.Vanwege het falen van de regering Santhokhi om uit de crises te geraken en haar onvermogen om de voorthollende inflatie en ongebreidelde prijsverhogingen  aangewakkerd door de regering NDP te beteugelen, wordt de regering nu ten onrechte aangemerkt als de veroorzaker van de economische chaos.Door kopstukken van het vorige regime te veel speelruimte en tijd te vergunnen en te lang te talmen met het onderzoek naar de frauduleuze handelingen van regering NDP, wordt de huidige regering nu in haar eigen vet gebakken. De NDP probeert haar falen nu af te wentelen op de huidige regering en de crisis op conto te schrijven van president Santokhi.Door de laissez faire houding na de ontdekking van wapens van zwaar kaliber in de woning van de ex-president, het onvermogen om gestolen goederen terug te brengen in de boezem van de staat en de trage gang van zaken m.b.t tot andere corruptieschandalen zoals bij naschoolse–opvang, Carifesta, overfacturering bij levering goederen bij MinOWC en zwendel met overuren bij MinOWC, heeft het volk het vertrouwen in de huidige regering verloren.De ex-minister van L.V.V. die lont had geroken bij de wisseling van de wacht moest op stel en sprong de dienstwagen, een VW-Amarok, inleveren bij O.W. Maar hoe staat het met de honderden andere gestolen goederen die door de minister van O.W. in kaart zijn gebracht? De voortvluchtige ex-minister Hoefdraad was toch onderworpen aan de ex- president waar alles sterk gecentraliseerd was. Is hij ooit gehoord in deze kwestie? De kwestie van de wapenzwendel bij de ex-president is ook blijven liggen. Door deze lakse houding heeft president Santokhi in feite de doos van Pandora al geopend.Hoewel de kans miniem is dat de NDP weer aan de macht komt, is het raadzaam om met man en macht te voorkómen dat de veroorzakers van het faillissement van de Staat Suriname, de regeermacht weer in handen krijgen.Hoe uit deze patstelling te geraken! Het Actiefront 22 ziet op dit moment het instellen van een nationaal, technocratisch kabinet als het enige plausibele alternatief om het land te redden en de protesten in de kiem te smoren: een kabinet met honderd procent draagvlak en dat dwars door alle etnische groeperingen en politieke partijen gaat. Als dit signaal genegeerd wordt, is de kans groot dat de regering op zeer korte termijn haar laatste adem uitblaast. Het Actiefront 22 zal, indien de regering doorgaat met brandjesblusserij en dit signaal negeert, ook acties voeren.Thans is deze organisatie bezig met een landelijke mobilisatiecampagne. Ook zal deze organisatie protestacties op touw zetten tegen de uitbuitpraktijken van buitenlanders: vissersbedrijven, minstens drie aan de linkeroever van de Surinamerivier, de KLM die misbruik maakt van de val van SLM, de goudbedrijven die het land leegroven, de leegroof van ons hout, vernietiging van onze toeristische oorden….We gaan de vuurpijlen niet richten op onze eigen mensen zoals dat in Suriname haast altijd gebeurt. Zo werkt het moderne imperialisme nu eenmaal: time for change and action against the robbers and looters. Regering, uit kleine vonkjes kunnen grote branden voortspruiten! Do or die,  it’s now or never! Anders zal Suriname uiteindelijk weer voor de zoveelste maal de grootste verliezer zijn….De Voorzitter van het Actiefront 22Narain Roy