Suriname – Het recht van enquête

Wat maakt onze DNA van dit grondwettelijke recht?Het recht van enquête is een van de grondwettelijke rechten van onze Nationale Assemblee (DNA), vastgelegd in artikel 72 van onze grondwet. Volgens deze bepaling mag DNA in commissie verband in een bepaalde bestuurshandeling van een minister of de regering een onderzoek instellen buiten de regering om.Onze volksvertegenwoordiging heeft bij mijn weten dit recht nog nooit uitgevoerd. Er zullen zeker nog organieke wetten moeten worden goedgekeurd, afgekondigd en het ordereglement van DNA worden aangepast voordat dit grondwettelijk recht kan worden uitgevoerd. Volgens mij is het nu de hoogste tijd om dit slapend recht van het parlement zo spoedig mogelijk uitvoerbaar te maken. Met dit recht in handen zou onze volksvertegenwoordiging tenminste een van de grote schandalen waarmee wij nu als land geconfronteerd zijn, zelf grondig kunnen onderzoeken buiten de invloedssfeer van de regering. Zijn de meeste van onze volksvertegenwoordigers hiertoe bereid?

De voorzitter van DNA, Marinus Bee, heeft zijn visie in deze gegeven al door aan te kondigen dat hij voor nader onderzoek in de miljoenen fraude de Rekenkamer zal inschakelen. Ik begrijp deze stap van onze voorzitter. Het is een noodoplossing in een acute kwestie. De taken van dit grondwettelijk orgaan zijn mijns inziens primair niet voor het onderzoeken van dit soort problemen bedoeld.

De architecten van onze huidige grondwet Drs. Jules Wijdenbosch en Drs. Riek Aron en eventueel andere staatsrechtdeskundigen, zouden hierover en met betrekking tot het enquête recht hun visie aan de gemeenschap kunnen presenteren. Wat nu al overduidelijk is, is dat onze volksvertegenwoordigers eindelijk zullen moeten inzien, dat wij zo niet verder kunnen voortmodderen, wat betreft de aanpak van grote schandalen die het volk teisteren. Zij zullen moeten kiezen voor het volksbelang, zij zullen met terzijde stelling van al onze “Hoekse en Kabeljauwse twisten” zich moeten inzetten om het enquête recht spoedig uitvoerbaar te maken.

Er zijn in ons land voldoende capabele staatsrechtsgeleerden die hierbij zouden kunnen adviseren. Na langer dan 45 jaar politieke onafhankelijkheid is het de hoogste tijd om dit grondwettelijk recht te realiseren.

B.L.W. Tjin Liep Shie