Suriname gaat heronderhandelen voor ‘realistisch’ IMF-programma

De financiële crisis en uitdagingen van Suriname zijn gisteren ter sprake gekomen tijdens het bezoek van minister-president Mark Rutte. Ook de druk die van buitenaf komt op Suriname en die vervolgens ook weer druk uitoefent op ons IMF-programma, werden gisteren door president Chandrikapersad Santokhi aangehaald tijdens zijn ontmoeting met premier Mark Rutte.
President Santokhi stelde, dat de regering heeft besloten, om het IMF-programma open te breken en te heronderhandelen. “Deze week praat ik nog met de directeur van het Internationaal Monetair Fonds in de Verenigde Staten van Amerika. En natuurlijk als je het IMF-programma gaat herzien en het brengt binnen de realiteit van Suriname, zal het moeten worden goedgekeurd door de Executive Board”, aldus Santokhi. Nederland is ook vertegenwoordigd in de Executive Board van het IMF. in dat kader deed president Santokhi alvast een beroep op premier Rutte, om Suriname bij te staan in deze moeilijke fase en te ondersteunen met een zodanig IMF-programma, dat past binnen de realiteit van Suriname.
Oorspronkelijk Herstelprogramma 2020-2021
Karel Eckhorst, hoofdonderhandelaar van Suriname bij het IMF, heeft afgelopen week uitgebreid verklaard, dat de regering aan het IMF, een uiteenzetting moet presenteren inzake haar inkomsten en uitgaven. Dit is een van de punten dat is aangehaald bij de heronderhandeling met het IMF. Volgens Eckhorst is het nu al vijf maanden, dat er wordt gesproken over aanpassingen binnen het oorspronkelijk Herstelprogramma 2020-2021.  Er werd reeds een overeenstemming bereikt met het IMF, over het vrijmaken van 1 miljard Surinaamse dollar, voor onder andere  de koopkrachtversterking en het subsidiëren van brandstof.  Het bedrag komt uit de besparingen van de overheid, die bestemd waren voor de aflossing van de staatsschulden. Eckhorst zegt dat inmiddels de middelen zijn gealloceerd, en diesel tot nog toe wordt gesubsidieerd, een bedrag dat op ongeveer SRD 700 miljoen komt.
Volgens de analyse van het IMF is gebleken, dat SRD 200 miljoen meer is gesubsidieerd en het IMF wil een verklaring wat deze inkomsten zijn, om dat overschot te kunnen dekken. “Er zal onderhandeld worden over bepaalde aanpassingen, en hoe de inkomsten binnengebracht zullen worden om de verdere koopkrachtversterking te dekken. Maar ook om dat gat dat ontstaat tussen inkomsten en uitgaves, te dichten”, aldus Eckhorst.
The post Suriname gaat heronderhandelen voor ‘realistisch’ IMF-programma .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname