Suriname Eye Center vleugellam geslagen

In het Suriname Eye Center (SEC) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) worden er al ruim twee jaar minder oogoperaties gedaan door herhaaldelijk gebrek aan materiaal. Vanaf maandag zullen Cataract-of Staaroperaties niet meer mogelijk zijn in het oogcentrum, vanwege een tekort aan middelen. Het SEC is het enige oogcentrum van Suriname waar patiënten die aan het oog geholpen moeten worden, terechtkunnen. De oogartsen trekken al even lang aan de bel bij de directie, maar hebben vernomen dat het AZP financieel niet in staat is om deze noodzakelijke aankopen te doen. Jerrel Pawiroredjo, hoofd SEC en vakgroep Oogheelkunde, bevestigt dit tegenover Suriname.Het SEC is bij een modern gebouw gebleven. Alle mooie plannen en mogelijkheden die opgesomd waren door de diverse sprekers op afgelopen 28 juli bij de officiële ingebruikname en opening van dit centrum, zijn uitgebleven. Pawiroredjo zegt dat de behoefte naar cataractoperaties steeds toeneemt door onder andere vergrijzing van de bevolking. Door financieringstekorten in de zorg, kunnen minder oogoperaties uitgevoerd worden. Hierdoor ontstaan er lange wachttijden en het aantal patiënten dat geholpen moet worden, neemt steeds toe.

Volgens de oogarts is cataract één van de belangrijkste oorzaken van slechtziendheid en zelfs blindheid. De kostprijs van een cataractoperatie is ongeveer US$ 350. De verzekeraars betalen voor deze en andere operaties structureel en systematisch een te laag bedrag in SRD aan het AZP. “Naar mijn weten vergoedde bijvoorbeeld de stichting Staatsziekenfonds (het SZF) nog niet lang geleden slechts SRD 3.250 voor de ingreep. De ver achterhaalde SRD-tarieven zijn de belangrijkste oorzaak voor faillissement van alle ziekenhuizen, waardoor de zorg nu ver ondermaats is. De overheid moet aan het einde van de rit steeds subsidiëren. Dit is het broekzak-vestzakverhaal: de subsidie gebeurt incidenteel en is vrijwel verwaarloosbaar”, zegt Pawiroredjo.
Het AZP is naar zeggen van de oogarts niet in staat lenzen en verbruiksmaterialen te kopen in het buitenland met de bedragen die de verzekeraars willen betalen. Er is een grote betalingsachterstand bij de leveranciers ontstaan, waardoor geen middelen en materialen meer aangeleverd kunnen worden. Het gevolg is dat het SEC van 4.500 cataractoperaties per jaar, naar 3000 terug is gegaan het afgelopen jaar. Dit jaar zal het nog minder worden. Daarnaast staan ruim 3.000 patiënten op de wachtlijst in Paramaribo. In Nickerie zijn dat 1000 patiënten die nog steeds op een cataractoperatie wachten. Ook andere disciplines binnen het ziekenhuis kampen met dezelfde problemen. “De situatie is zo verslechterd, dat radeloze patiënten de lenzen en andere spullen zelf willen betalen”, meent Pawiroredjo.Op 17 januari van dit jaar hadden de oogartsen al de noodklok geluid en gaven aan dat de oogheelkundige zorg op de helling was door een gebrek aan materiaal en apparatuur. Op 31 mei werden oogoperaties stopgezet, vanwege een gebrek aan apparatuur en materiaal. De volgende dag, op 1 juni, gaven zowel de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin als algemeen directeur van het AZP, Claudia Redan aan dat er geen reden tot paniek was en dat financiële middelen vrijgemaakt werden.

Op 28 juni vond de opening van het SEC plaats met zeer lovende woorden en een rooskleurige toekomst. Kort daarna op 28 oktober werden netvliesoperaties stopgezet, omdat er geen financiële middelen waren om leveranciers te betalen. Nu zullen de cataractoperaties ook stopgezet worden, terwijl het aantal patiënten blijft toenemen. De oogartsen en ook collegae van andere disciplines, moeten moedeloos toekijken hoe patiënten de nodige zorg ontberen. De oogartsen staan geruime tijd onder druk, omdat ze niet optimaal de zorg kunnen aanbieden en steeds gebrek aan middelen moeten ervaren. De oplossingen die aangeboden worden, zijn steeds van zeer korte duur en kunnen de problemen niet structureel opgelost worden. Het modernste Eye Center in de regio kan niet eens de Surinaamse patiënten de nodige zorg bieden.