‘Suriname enige land in Amerika’s zonder wetgeving inheemse rechten

PARAMARIBO — “Suriname is het enige land in de Amerika’s dat geen wetgeving heeft om onze rechten als Inheemse volken te erkennen en beschermen. Al vele jaren horen we dat er wetgeving gaat komen, maar het komt niet. Zelfs vonnissen van het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten worden door de Staat Suriname niet gerespecteerd.”
Dat zei Muriel Fernandes, voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids) woensdag bij het buitengewoon congres van het Coördinatieorgaan voor de Inheemse Volkenorganisaties van het Amazonegebied (Coica) in het Hotel Elegance, waarbij Suriname als gastland optreedt.

“Er wordt nationaal en internationaal onderhandeld over de bossen waarin wij al eeuwenlang wonen en die wij hebben beschermd en verrijkt”
Muriel Fernandes, voorzitter Vids
“Het is jammer dat ik dit soort dingen publiekelijk moet vertellen aan onze gasten, maar het is de realiteit. We hopen dat COICA als internationale organisatie die de hele wereld afloopt om op te komen voor onze belangen, daar ook de nodige aandacht aan zal besteden”, benadrukte Fernandes.
Zij heette de diverse delegaties van de inheemse organisaties uit de Amazonelanden welkom. Suriname is ook een van de Amazonelanden en een van de zeer weinige landen met meer dan 90 procent bosbedekking van het landoppervlak.
Nog steeds strijden
“Wij als Inheemse volken hebben dat in stand gehouden en beschermd door de eeuwen heen, en de bossen verrijkt door het meenemen van plant-, boom- en diersoorten. De zogenaamde beschaving wilde ons verdrijven met hun vernietigende mijnbouw en houtkap, maar we hebben al eeuwen standgehouden en onze grondgebieden verdedigd. En tot vandaag strijden we nog”, zei de Vids-voorzitter.
Verder gaf Fernandes aan dat de Vids de vertegenwoordiging is van de inheemse volken in Suriname en de gesprekspartner van de overheid en vele andere organisaties. Vids richt zich vooral op de wettelijke erkenning van de collectieve rechten. Daarbij gaat het ook om demarcatie van de inheemse grondgebieden, versterking van de traditionele bestuurssystemen en deelname in beleidsprocessen die betrekking hebben op inheemse volken.
Daarnaast zit Vids onder andere in het Nationaal SDG-Platform, in de Nationale Biodiversiteitscommissie, in diverse projectstuurgroepen zoals het VN-joint programbestuur, en vele andere initiatieven zoals het Nationaal Klimaatakkoord en nationaal arbeidsbeleid.
“U bent hier in Suriname voor het bespreken van brandende issues, vooral op het gebied van milieu, en ook om uw nieuwe bestuur te kiezen”, sprak Fernandes haar gehoor toe. “Wij van Vids zijn graag bereid om uw werk in de regio en ook internationaal te ondersteunen.”
Fernandes vindt het heel belangrijk dat de stem van de inheemse volken wordt gehoord. Het zijn de dorpen die de gevolgen van al die moderne vernietigingen voelen, terwijl het ook de dorpen zijn die oplossingen kunnen aandragen.
“Er wordt nationaal en internationaal onderhandeld over de bossen waarin wij al eeuwenlang wonen en die wij hebben beschermd en verrijkt. Er worden geweldige internationale fondsen en allerlei ingewikkelde mechanismen gemaakt, maar wat zien wij daarvan terug? U als regionale en internationale organisatie moet daar ook verandering in helpen brengen, die we ook concreet moeten zien en voelen on onze gemeenschappen”, aldus Fernandes.