SURINAME EN DE STRIJD OM WITWASSEN TEGEN TE GAAN

Volgens minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol), zijn er veel wijzigingen doorgevoerd in de oorspronkelijke wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (AML/CFT). Dit is gebeurd tijdens verschillende sessies van deskundigen van de Caribbean Financial Action Taskforce (CFATF), waarbij er tekortkomingen in de wet zijn geconstateerd, waardoor Suriname niet voldoet aan de FATF-aanbevelingen. Om te voldoen aan deze aanbevelingen, moet een reeks van wetten worden aangepast. Minister Amoksi moet deze aanpassingen nog indienen; wij vragen ons af, waarop hij wacht. Hoelang is deze evaluatie van de CFATF al gaande? Hoeveel verschillende drafts met aanbevelingen heeft Suriname niet al ontvangen; als wij ons niet vergissen, meer dan vier stuks en het is meer dan duidelijk, dat dit een serieuze zaak is voor ons land. Wanneer gaat de regering inzien, dat een anti-money laundering beleid, een strategie is van een organisatie om money laundering en andere financiële delicten aan te vechten. De richtlijnen voor KYC- en AML-beleid zijn in de wereld vergelijkbaar, omdat ze gebaseerd zijn op de FATF- aanbevelingen, maar er zijn ook lokale vereisten die moeten worden meegenomen. Het opleggen van wetgeving is zeker nodig in een maatschappij waar men witwassen niet als een serieus probleem ziet. Wetgeving is het begin, maar controle en naleving, daar zit uiteindelijk de grootste uitdaging voor instanties, zoals de Financial Intelligence Unit (FIU). De FIU heeft dan op papier zoveel wettelijke taken die aangeven, hoe zij te werk moet gaan, maar het begint allemaal met het optimaal verzamelen van data door de units, het naar behoren registreren, bewerken en vervolgens analyseren van meldingen om na te gaan als het daadwerkelijk gaat om ongebruikelijke transacties. De FIU zal dan bepalen of deze gegevens van belang kunnen zijn voor het voorkomen en opsporen van misdrijven. De FIU is ook belast met het houden van toezicht op de naleving van de Anti-Money Laundering/Counterfinanciering van Terrorisme wet- en regelgeving voor de niet-financiële dienstverleners. Maar voordat de FIU überhaupt kan werken aan de naleving van de wetgeving, moeten instanties eerst naar behoren documentatie opslaan, inclusief klanteninformatie. Ook wordt er verwacht dat er bij Customer Due Diligence wordt aangegeven, hoe de identiteit van eigenaren, mensen met een politieke functie en managers van een organisatie, wordt vastgesteld en geverifieerd. De controle op transacties wordt naar aanleiding van de aanbevelingen van de FATF alleen maar strakker en uitgebreider. De procedure voor de  risico rating van een klant en wanneer versterkte (enhanced) Due Diligence procedures nodig zijn wordt hier vastgesteld. Het is ook nodig aan te geven, wanneer mediaverificatie, screenen van sanctielijsten en voortdurende AML-monitoring zal worden toegepast op sommige klanten. De FATF heeft in verscheidene case studies het verband gelegd tussen geldovermakingen, geldwisselactiviteiten en money laundering.  Volgens de FATF, is de meest gebruikte methode van money laundering bij wisselen en overmaken, ‘smurfing’ oftewel het opbreken van bedragen in kleinere bedragen om zodoende onder de grens te blijven waardoor deze transacties dus niet  hoeven te worden gerapporteerd. Deze transacties worden soms binnen één dag of over een periode van enkele dagen uitgevoerd, via dezelfde of verschillende agenten. Verder heeft de FATF in haar casestudies geconcludeerd, dat direct of indirect eigenaar worden van een geldwissel- of geldovermakingskantoor, een perfecte gelegenheid is voor criminelen om overmakingen te manipuleren en geld wit te wassen.  Deze gevallen zijn uitermate moeilijk voor autoriteiten om te achterhalen. Het hangt ook helemaal af van in hoeverre de Know Your Client (KYC) methodologie door het bedrijf effectief wordt toegepast. De FATF-studie wijst uit dat in sommige gevallen, bedrijven (wereldwijd) contacten hadden met criminelen, die deze gebruikten voor witwasdoeleinden.
The post SURINAME EN DE STRIJD OM WITWASSEN TEGEN TE GAAN .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname