Suriname – Agent in vrijheid gesteld

De rechter-commissaris (rc) heeft agent S.C. in vrijheid gesteld. Hij was ingesloten voor opzettelijke vrijheidsberoving en dwang van een ambtenaar.Zijn advocaat Maureen Nibte had een verzoek tot de vrijlating bij de rc gedeponeerd. Haar verzoek is gehonoreerd. S.C. heeft de ten laste gelegde feiten ten stelligste ontkend. Hij heeft begrepen dat de aangeefster de ene na de andere leugenachtige verklaring aflegde en steeds weer op haar verklaringen terugkomt. Zij betrok steeds andere personen in haar verklaringen, en ook daarop kwam zij steeds terug. “Geen touw valt vast te knopen aan haar verklaringen. Haar verklaringen jegens de cliënt worden ook nergens ondersteund”, zegt Nibte.S.C. heeft ook begrepen dat de aangifte zou zijn gedaan in december 2021. Hij vroeg zich dan in gemoede af wat de dringende noodzaak was hem na zeven maanden in verzekering te stellen. Pas na zeven maanden is gegrepen naar het zwaarste middel van vrijheidsbeneming, en dit terwijl de verdachte gedurende die gehele tijd normaal zijn werkzaamheden heeft uitgeoefend. Hij was nimmer buiten functie gesteld hangende enig onderzoek.