Surinaamse Militaire School levert eerste 13 onderofficieren af

De Surinaamse Militaire School (SMS) heeft een groep van 13 onderofficieren afgeleverd. Het gaat om de eerste lichting van de onderofficiersopleiding, die gestart is in oktober 2019. Volgens minister Krishna Mathoera van Defensie is dit weer een stap vooruit om het leger te professionaliseren en versterken. “Gekwalificeerd en competent personeel op elk niveau is een bijzondere voorwaarde voor een professioneel leger. Dit is pas het begin, want u gaat een heel belangrijke schakel zijn tussen de manschappen en de officieren.”, benadrukte de minister. Deze eerste lichting zal volgens haar als inspiratie moeten dienen voor de rest. Uit de groep is sergeant Ramona van der Vloot de best geslaagde cursist. Zij is tevens de enige vrouw uit de groep van 13. Sergeant Divine Blijd is de beste sporter en sergeant Quincy Valpoort is de beste instructeur.  Volgens majoor Brian Landveld, commandant van de Surinaamse Militaire School (SMS), was het een traject vol uitdagingen, onzekerheden en grote twijfels. Zo heeft de opleiding vanwege de Covid-19 pandemie meerdere onderbrekingen tussen maart 2020 en december 2020 gekend. In totaal is de opleiding voor bijkans 10 maanden onderbroken. “Covid-19 heeft naast alle negatieve effecten ook zijn voordelen gehad. Als SMS zijn we gaan nadenken over hoe het anders en beter kan. Dit heeft erin geresulteerd dat we op 11 januari 2021 voor de eerste keer binnen het onderwijsgebeuren van het Nationaal Leger, blended learning hebben geïntroduceerd. Deze vorm van onderwijzen heeft ertoe bijgedragen dat de achterstanden in het onderwijsleerproces geminimaliseerd zijn en de studenten conform het curriculum de opleiding hebben kunnen afronden”, stelde de SMS-commandant.
Volgens luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen, waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, is het tijd dat de onderofficieren weer hun plaats innemen. “Onderofficieren zijn de ruggengraat van het leger, omdat de onderofficier de leider is die directe invloed heeft op de manschappen. De onderofficier is degene die dagelijks rechtstreeks werkt en leeft met de manschappen. De onderofficier is daardoor medeverantwoordelijk voor de gezondheid, welzijn en veiligheid van zijn manschappen”, aldus de legertopman. Ook kolonel b.d. Justus Hew A Kee, commandant van het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO), stond stil bij de belangrijke rol van de onderofficier binnen een leger. “Waardevol zijn voor de organisatie, uw land en uw soldaten. De juiste attitude, karakter en integriteit hebben. U zult uw volk niet te schande leggen”, aldus de IDO-commandant.
The post Surinaamse Militaire School levert eerste 13 onderofficieren af .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname