Surinaamse bedrijven bezorgd over vijandige houding Guyana

De Guyanese vicepresident Bharrat Jagdeo, heeft de Surinaamse autoriteiten gewaarschuwd en gesteld, dat de kwestie van de intimidatie van Guyanese vissers door Suriname en de voortdurende weigering om vergunningen te verlenen, onder de aandacht zal worden gebracht van de Caribische Gemeenschap (CARICOM). Jagdeo waarschuwde dat Guyana zijn standpunt zal verharden als de oneigenlijke behandeling voortduurt.
‘’We weten dat ze de visserij in hun wateren controleren en dat ze het recht hebben om een ​​vergunning te verlenen aan wie ze maar willen. Maar we hebben in dit land ook het recht om op wederkerige basis zaken te doen met de Surinamers die hier zaken doen”, aldus de Guyanese vicepresident afgelopen week.
De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de bij haar aangesloten leden die actief zijn in Guyana, zegt dat zij zich ernstig zorgen maakt over de huidige ontwikkelingen in Guyana. ‘’Er is hierover al een gesprek geweest met de Surinaamse overheid en ook met onze Counterpart in Guyana, de Private Sector Commission Guyana’’, aldus de VSB.
“Wij geloven erin dat goede economische en sociaal-maatschappelijke verhoudingen tussen beide landen in het belang is van beide samenlevingen en dat we conflicten zo snel als mogelijk moeten oplossen door transparant en voortvarend overleg.
De Surinaamse overheid moet opkomen voor de belangen van al haar sectoren, dus inclusief die van de visserij, maar moet onzes inziens, tegelijktijdig snel in dialoog gaan met de Guyanese overheid, omdat voorkomen moet worden dat dit conflict verder escaleert en de significante Surinaamse investeringen in Guyana in gevaar komen.
Wat vooral nu aan de hand is, is dat Suriname de PR war aan het verliezen is en Suriname wordt afgeschilderd als onbetrouwbaar, zonder dat daar adequaat op wordt gereageerd.”
De VSB stelt tot slot, dat zij als private sector probeert zo objectief mogelijk een bijdrage te leveren aan de conversatie naar beide regeringen toe, ‘’maar uiteindelijk zal het door de politiek moeten worden opgelost’’.
The post Surinaamse bedrijven bezorgd over vijandige houding Guyana .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname