Zwerfvuilproblematiek Braamspunt blijft een uitdaging

De zwerfvuilproblematiek op Braamspunt blijft een uitdaging. Af en toe komen vrijwilligers bij elkaar om het strand te ontdoen van zoveel mogelijk zwerfvuil. Onlangs heeft een groep vrijwilligers 125 vuilniszakken gevuld met vuil, dat was aangespoeld en ter plekke weggegooid. De zakken met vuil zijn met de boot afgevoerd naar de Anton Dragtenweg en vandaar met vuilniswagens naar Ornamibo gebracht.
Initiatiefnemer Auke Hielkema geeft aan Suriname Herald aan, dat er veel zwerfvuil op het strand ligt en dat dit een probleem vormt voor de zeeschildpadden die het strand gebruiken om eieren te leggen. Hielkema, die zelf een natuurliefhebber is en zich het liefst bezighoudt met natuuronderzoek, komt vaak op plekken terecht waar de mensen veel troep gooien. Zelf heeft hij een grote hekel aan zwerfvuil en de problemen die het veroorzaakt. Dit was voor hem de reden om op Braamspunt samen met nog 28 andere vrijwilligers het strand op te ruimen.
Naast het aangespoelde en ter plekke weggegooide vuil dat in de zakken ging, hebben ze een aantal visnetten, de kapotte kap van een buitenboordmotor, oude jerrycans en ander grofvuil verwijderd. Hielkema merkt ook op dat de visnetten gevaarlijk zijn voor zeeschildpadden, omdat ze verstrikt kunnen raken in de netten en daardoor kunnen verdrinken.
Vuil komt op verschillende manieren op het strand. Zo stroomt het mee met de Surinamerivier. Een deel wordt door lokale vissers op het strand of in het water gegooid, omdat ze geen goed afvoersysteem hebben voor afval. Vuil stroomt eveneens mee met de Guyanastroom. Daarnaast wordt vuil op het strand zelf gegooid door mensen die komen om te verpozen.
Ondanks het overal verboden is om gewoon vuil weg te gooien zie je dat er slecht daarop wordt gelet, merkt Hielkema op. Echter is hij van oordeel dat naast het wettelijke, mensen ook een morele verplichting hebben om netjes met hun afval om te gaan.
Hielkema geeft aan dat het geen ongoing project is. Het is een situatie geweest, die hij heeft aangetroffen te Braamspunt en hij vond het nodig om de troep op te ruimen samen met vrijwilligers en donateurs. Hij kan alleen maar hopen en de mensen vragen om zo goed als mogelijk om te gaan met het hun afval.
“Maak zo weinig mogelijk afval en voer wat je hebt zo goed mogelijk af,” is zijn advies aan iedereen, inclusief aan personen die naar Braamspunt gaan. Hij is er zeker wel voorstander van dat de mensen het strand zo veel mogelijk blijven bezoeken. Hoe meer mensen er zijn, des te moeilijker het wordt voor stropers om zeeschildpaddeneieren te stropen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald