ZUURSTOFSITUATIE ONDER CONTROLE

Door het dagelijks toenemend aantal zuurstof behoevende covid-patienten, staat ook ons bedrijf onder toenemende druk om die zuurstof te leveren, maar wij verzekeren dat er geen reden is voor paniek.
Niet miskend kan worden dat de uitdagingen die op ons afkomen met de dag groter worden. Vooral de logistieke problemen in de zuurstofaanvoer nemen niet eerder gekende vormen aan die nacht en nacht onze volledige aandacht vergen.
Vanwege de zeer beperkte lokale productie wordt er door INGAS al jaren vloeibare zuurstof geïmporteerd in het kader van de overgang van zuurstof uit cilinders naast patiënten naar ‘zuurstof uit de muur’, hetgeen een enorme operationele vereenvoudiging betekent voor de hospitalen. Die zuurstof komt vnl uit Trinidad.
Het aantal speciaal daarvoor geschikte zeewaardige ISO-containers is beperkt en uitbreiden daarvan is in deze covid-situatie niet mogelijk. Het vergt dan ook grote logistieke inspanningen om het beperkte aantal containers zodanig in te zetten dat er sprake is van een goed getimede aanlevering die nauw aansluit op de behoefte ontwikkeling, want lokale opslag is technisch niet mogelijk.
Zoals bekend is kortgeleden een van de 3 boten die de vaart naar Trinidad onderhouden uitgevallen hetgeen de logistiek een flinke deuk heeft gegeven. Die uitval met de toevallige samenloop van een schema-vertraging van een van de beide andere boten alsmede de sterke toename van de zuurstofbehoefte heeft voor een samenloop van omstandigheden geleid waardoor we een dreigend tekort van 1 dag op maandag voorzagen.
Het enige alternatief om zuurstof te verkrijgen is het Space center te Kourou, waar ook zuurstof gemaakt wordt. Dat we daar normaal geen gebruik van maken, komt door het feit dat het veer te Albina geen volle ISO’s kan overzetten, hetgeen betekent dat we maar een halve tank kunnen vullen. Bovendien kent Frans Guyana bijzonder veel beperkende regels waar Surinaamse truckers niet op zijn voorzien, hetgeen elke uitwisseling bijzonder complex en bijzonder kostbaar maakt.
Dankzij de inzet van de voorzitter van de VSB, de heer Bryan Renten om de eerder door ons kenbaar gemaakte dreigende situatie te doorbreken, is er vandaag een spoedmeeting georganiseerd, opgezet door de BIBIS-minister Ramdin, waarbij ook de Franse ambassadeur Joly en andere betrokkenen aanwezig waren.
Die bespreking heeft ertoe geleid dat we de eerder door ons uitgestippelde planning voor dit weekend nu alsnog versneld tot uitvoering kunnen brengen. In die meeting zijn er spijkers met koppen geslagen om te zorgen dat de veerboot Gabrielle in Albina dit weekend beschikbaar is voor het heen en weer overzetten van onze zuurstofcontainer en zijn er ook garanties dat de Franse trucker op zondag zich op de weg mag begeven.
Met het vooruitzicht dat we in de loop van de maandag uit onze voorraad zouden lopen (onze volle ISO’s uit Trinindad komen pas maandagnacht), hadden wij de hospitalen gevraagd om de komende paar dagen zo zuinig mogelijk om te gaan met zuurstof. Met het huidige vooruitzicht voor de aankomst van zuurstof op zondag verwachten wij genoeg te hebben om de dreigende tekorten van maandag op te vangen.
Wij spreken graag onze erkentelijkheid uit aan Minister Ramdin en de Franse ambassadeur Joly die zijn volle medewerking heeft getoond om dit tijdelijke probleem mee te helpen oplossen.
INGAS blijft alles in het werk stellen om zich tot het uiterste in te spannen om de vraag vanuit de hospitalen nu en ook in de toekomst optimaal te kunnen invullen.
 
Direktie INGAS N.V.
The post ZUURSTOFSITUATIE ONDER CONTROLE .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname