Zunder herkozen als voorzitter van de PWO

Armand Zunder is door het congres voor de periode 2020-2023 herkozen als voorzitter van de Progressieve Werknemers Organisatie (PWO). Sedert 2017 zwaait Zunder als voorzitter met de scepter bij deze vakcentrale. Het nieuwe bestuur,  is bij enkele kandidaatstelling gekozen door de lidbonden is gekozen. 

In het bestuur hebben verder zitting Imro Wehl (ondervoorzitter), Jerrel Zeegelaar (secretaris), Dorien May (penningmeester), Anthony Kruidenhof, Stephanie Orban, Irenne Champai, Renato Linga, Ivan jacott en Mike Adrian. In zijn dankwoord aan de congresleden zei Zunder dat de nieuwe bestuursleden steeds in de spiegel moeten kijken bij de uitvoering van hun bestuurstaken en steeds voor zichzelf moeten nagaan wat hun bijdrage is in de bijdrage van de collectiviteit.

Zunder deelde mee dat in de komende drie jaar dit bestuur zich onder meer zou toeleggen op:
– Nog steviger beschermen en behartigen van de belangen van de wrokomans;
– Verstevigen van de internationale relaties van de vakcentrale en
– Wrokomans bewust maken dat zij zich meer moesten gaan richten op het vergroten van hun vermogens en de vermogenspositie van hun organisaties. Hierdoor zouden wrokomans en hun organisaties doelbewust moeten gaan deelnemen aan het economisch verkeer. 

De PWO is de oudste vakcentrale in Suriname. De vakcentrale is onder leiding van Pater Weidmann op 15 februari 1948 opgericht. 
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com