Zunder: Dure US-dollar hoofdoorzaak hoge prijzen

De hoofdoorzaak voor de hoge prijzen van goederen en diensten, is de dure US-dollar. De cambio’s beschikken op dit moment over meer US-dollars dan de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in kas heeft. Zij verkopen ver boven de unificatiekoers van SRD 14 per US dollar. Vakbondsleider Armand Zunder, stelt dat als de CBvS erin slaagt om de valutareserve zodanig op te bouwen, de SRD sterker kan worden en dat er dan misschien geen cambio’s meer nodig zijn.Ravaksur maakt zich zorgen om de steeds stijgende prijzen. De vakbeweging drukt de overheid op het hart om niet alleen bij winkeliers op te treden maar ook bij de importeurs controles te doen. Daar moet het niet bij blijven. Er moeten “long term” oplossingen komen. “De koers van de dollar moet je zo dicht mogelijk brengen bij de officiële koers,” adviseert Zunder. “En dat kan je alleen als je produceert of exporteert. Of als je gratis geld ergens vandaan krijgt om je monetaire reserve te vergroten. Als de reserve groot genoeg is kan je de SRD ondersteunen.”CLO-voorzitter Ronald Hooghart vindt dat opeenvolgende regeringen de voorkeur aan de import hebben gegeven. “We hebben niet zozeer een economisch probleem maar een cultureel probleem, een politiek probleem,” stelt hij. “Want het is de politiek die ervoor gezorgd heeft dat er niet geproduceerd, maar geïmporteerd wordt. En wie worden daar beter van?” stelt hij de retorische vraag.President Chan Santokhi heeft op de verjaardag van Assembleelid en vakbondsleider Reshma Mangre in het gebouw van de Bond van Leraren, weer eens benadrukt dat er vanaf volgende maand “financiële lichtpunten” zullen zijn. De gesprekken met de buitenlandse schuldeisers, aan wie de vorige regering de inkomsten uit de goud- en oliesector als onderpand heeft gegeven, verlopen vlot. Tot maart hoeft Suriname geen aflossingen te doen. Ook met de binnenlandse schuldeisers gaat het de goede kant op. Met IMF zit men in de afrondingsfase. Er kan US$ 700 miljoen vrijkomen om de economische crisis aan te pakken. Er komen ook gelden beschikbaar om de projecten te beginnen waarmee onder andere de productie wordt gestimuleerd. Ook moeten dit jaar de eerste discussies beginnen over hoe om te gaan met gigantische inkomsten uit de olie-industrie op zee.Op dit moment is er een grote schaarste aan US-dollars. De meeste importeurs en anderen zijn afhankelijk van wisselkantoren om hun zaken te doen. Banken hebben beperkingen opgelegd voor klanten die valuta nodig hebben. “Die cambio’s zijn ontstaan uit een bepaalde behoefte in een tijd dat je een zwakke SRD had,” merkt Zunder op. “Er is ondertussen een verschuiving gekomen van de hoeveelheid deviezen. We produceren en exporteren ook zo weinig. Als importeur kan ik niet bij de banken terecht, omdat ze die dollars niet hebben. De cambio’s hebben dat wel. En natuurlijk heb je daar een aantal dat gaat speculeren. Dan wordt die koers opgestuwd. Maar het is inderdaad zo dat als je een financieel systeem hebt dat evenwichtig is, je de cambio’s niet meer nodig hebt. Want dan zal het geld wisselen gewoon via een afdeling van de bestaande banken gaan,” stelt de vakbondsleider.

René Gompers
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com