Zunder doet voorstellen om uit CLO-impasse te geraken

Uit de gevoerde gesprekken kunnen volgens de bemiddelaar de volgende acht conclusies worden getrokken.1. CLO Collectief beschuldigt de voorzitter van CLO van langdurig mismanagement en wenst zijn vertrek;2. CLO Collectief heeft er geen bezwaar tegen dat het vertrek van de voorzitter georganiseerd plaatsvindt, dit op basis van een ‘soft landing’;3. Eén van de leden van het CLO Collectief heeft tot tweemaal toe aan Zunder gevraagd een gesprek met de voorzitter van de CLO voor hem te organiseren teneinde over het onderhavige vraagstuk met hem van gedachten te wisselen;4. CLO Collectief kan zich niet vinden in de manier waarop de bestuursverkiezingen van 9 april 2021 zijn uitgeschreven. Men wenst te weten welke lidbonden aan de verkiezingen mogen deelnemen en onder welke voorwaarden;5. De voorzitter van de CLO wenst geen gesprek met vertegenwoordigers van het CLO Collectief te hebben. Zijn opinie is dat leden van het CLO collectief te ver zijn gegaan met uiteenlopende ernstige beschuldigingen aan zijn adres;6. De voorzitter van de CLO is de opinie toegedaan dat het jaren opgebouwde vertrouwen tussen hem en leden van het CLO Collectief, ernstig is geschaad;7. De voorzitter van de CLO stelt dat de leden van het CLO Collectief bestuursverkiezingen wensten en dat nu hij de verkiezingen heeft georganiseerd, zij naar ‘de groene tafel’ stappen;8. De voorzitter van de CLO deelt mee dat hij vakbondsleider Hugo Blanker zal promoten om de hamer van hem over te nemen. Hijzelf heeft de ambitie om adviseur van de vakcentrale te worden.  Een oplossingsmodelOm uit de impasse te geraken heeft Zunder zes voorstellen gedaan die de betrokken partijen kunnen overwegen.1. De verkiezing van het hoofdbestuur van de vakcentrale CLO, die voor 9 april 2021 is gepland door de voorzitter wordt opgeschort;2. Beide partijen schorten de rechtszaken die nu lopen en persconferenties die nu gepland zijn, op;3. Beide partijen committeren zich aan een ‘persstilte’ tot en met de datum van de nieuw uit te schrijven verkiezing van het hoofdbestuur in mei 2021;4. Beide partijen komen overeen om een verkiezingscommissie samen te stellen die de verkiezing in de tweede helft van mei 2021 op basis van de huidige statuten en het huishoudelijk reglement van de CLO zal organiseren;5. De commissie kan uit minimaal 5 of maximaal 7 personen bestaan. Indien de commissie uit 5 personen bestaat dan zal elk der kampen 2 leden in de commissie hebben. De voorzitter van de commissie zal bij voorkeur een door beide partijen overeen te komen ervaren en gezaghebbende jurist zijn. Indien de commissie uit zeven personen bestaat dan zullen naast de vier vertegenwoordigers van CLO en CLO Collectief, drie ervaren en gezaghebbende juristen onderdeel van de commissie zijn;6. De verkiezingscommissie zal het besluit nemen om de verkiezing van het hoofdbestuur onder supervisie van één van de volgende instituten te laten plaatsvinden, te weten de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname, het SIVIS, of een notariskantoor. ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com