Zunder: Afrika/Caricom topconferentie belangrijk voor Suriname

De staatshoofden en regeringsleiders van het Afrikaanse continent en de Caricom hebben afgesproken dat ze een gezamenlijk standpunt zullen innemen op de ‘high level’ bijeenkomst van de Verenigde Naties (VN) op 22 september. Deze vergadering staat in het teken van de
herdenking dat 20 jaar geleden te Durban de Internationale Conferentie
tegen Racisme, Rassendiscriminatie, Vreemdelingenhaat en Gerelateerde
intolerantie is gehouden. De 69 landen zijn van plan
op dit forum de schadevergoeding voor reparaties op dit topniveau van de
VN aan te kaarten. Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname vindt dat dit punt van belang is voor de Caricom en ook voor Suriname. Twintig jaar
geleden heeft de toenmalige ambassadeur Wim Udenhout in Durban
voor het eerst namens Suriname tijdens de
vergadering, reparaties voor het slavernijverleden geëist. Nu
is de bal op de speelhelft van de huidige Surinaamse regering om samen met de Afrikaanse Eenheid (AE) het vraagstuk van reparaties op het hoogste
internationale forum te ondersteunen.De eerste gezamenlijke topconferentie van het Afrikaanse continent en de Caricom is op 7 september gehouden. Vanwege de Covid-19 pandemie was er sprake van een virtuele topconferentie. Het thema van de conferentie was: ‘Uninity Across Continents and Oceans: Opportunities for Deepening Integration’. De gastheer van deze topconferentie was de Kenyaanse president, Uhuru Kenyatta.Doel van de conferentieDeze conferentie kan worden gezien als een historisch hoogtepunt dat is voortgekomen uit de VN Wereldconferentie tegen Racisme, Rassendiscriminatie, Vreemdelingenhaat en Gerelateerde intolerantie gehouden te Durban, Zuid-Afrika. Deze topconferentie is precies 20 jaar na de VN conferentie van Durban gehouden. Het doel van de conferentie is geweest om de Afrikaanse diaspora bijeen te brengen en naar gemeenschappelijke belangen te kijken en te komen tot gezamenlijke afspraken. De Afrikaanse landen, verenigd in de AE en de Caricom bestaan namelijk uit 69 landen met een inwonertal van 1.4 miljard mensen. De economieën van deze landen zijn in de meeste gevallen gebaseerd op: mijnbouw, landbouw en de ontwikkeling van grondstoffen als basis van de economie. Het perspectief voor verdere diversificatie en groei is derhalve bij goed bestuur goed aanwezig.De staatshoofden en regeringsleiders hebben tijdens de topconferentie de wens uitgesproken om in de toekomst gezamenlijk te gaan werken aan de mogelijkheden van de ‘blauwe economie’ (het potentieel van de zee), klimaatsverandering, duurzaam beheersen van schulden, toepassing van moderne technologie en intensieve samenwerking op internationale fora, zegt Zunder. Gemaakte afsprakenDe staatshoofden en regeringsleiders hebben uiteindelijk onder meer 11 concrete afspraken gemaakt, waarvan 5 hier worden genoemd:1.  Vestigen van een forum van Afrikaanse en Caribische staten dat gezamenlijk  gecoördineerd zal worden door de Secretariaten van de Caricom en de AE;2. Komen tot een luchtvaartovereenkomst tussen de AE en de Caricom;3. Jaarlijks op 7 september zal een dergelijke topconferentie worden gehouden, terwijl 7 september als ‘Africa-CARICOM Day’ zal worden bestempeld;4. Ondertekenen van een verdrag tussen de AE en de Caricom ter vermijding van dubbele belasting;5. Gezamenlijk optrekken op de ‘High Level’ bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die op 22 september aanstaande in New York wordt gehouden. Deze vergadering staat in het teken van de herdenking dat 20 jaar geleden te Durban de Internationale Conferentie tegen Racisme, Rassendiscriminatie, Vreemdelingenhaat en Gerelateerde intolerantie is gehouden. De 69 landen van de AE-Caricom zijn van plan op dit forum de schadevergoeding voor Reparaties op dit topniveau van de VN bespreekbaar te maken.