Zuigelingenvaccin tot eind 2020 gegarandeerd

Vaccins voor zuigelingen dreigen op te raken. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid geeft aan, dat vanwege achterstallige betalingen er over enkele maanden een schaarste kan optreden aan vaccins. “Straks gaan we moeders moeten zeggen dat vaccins dreigen op te raken,” zegt hij. Volgens Ramadhin zijn er vooralsnog voldoende vaccins aanwezig tot eind 2020.
Met betrekking tot vaccins heeft het ministerie afspraken met de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO). Hij voegt meteen eraan toe dat je niet langer dan een aangegeven tijd in schuld bij de gezondheidsorganisatie mag zijn. In verband hiermee heeft Ramadhin goed overleg gehad met de PAHO-vertegenwoordiger in Suriname. Er is afgesproken dat Suriname mondjesmaat zijn schuld bij de PAHO inloopt. “Wij moeten als overheid onze verantwoordelijkheid nemen,” zegt de minister.
Hij begrijpt de gemoedstoestand van de patiënten die niet willen weten wat het probleem is. Voor de patiënt is van belang, dat die over zorg kan beschikken en de zorg bereikbaar en betaalbaar is. Ook moet er continuïteit zijn. “Daarvoor maken wij ons sterk,” zegt Ramadhin. Hij is echter wel van mening dat personen moeten weten wat de oorzaak is van zo’n probleem in de gezondheidszorg.
Het gaat onder andere om vaccins als Hepatitis B monovalent, die binnen 24 uur na geboorte worden toegediend aan baby’s en andere vaccins voor zuigelingen tegen difterie, kinkhoest, tetanus, haemophilus influenza, en polio.
Het vaccineren gebeurt door een entstof (vaccin) in het lichaam te brengen. Dit vaccin bestaat uit dode of sterk verzwakte ziektekiemen (virussen of bacteriën) of delen ervan. Als reactie op deze lichaamsvreemde stof maakt het immuunsysteem antistoffen aan.
Deze antistoffen blijven in het lichaam aanwezig. Soms is dat levenslang, soms neemt de hoeveelheid antistoffen met de jaren af en moet er opnieuw gevaccineerd worden (herhalingsvaccin) om de hoeveelheid antistoffen op peil te houden.
Wanneer de echte ziektekiemen het lichaam binnendringen, herkent het immuunsysteem die vlugger en kunnen de reeds aangemaakte antistoffen de indringer onmiddellijk neutraliseren.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald