Zoveelste keer verzoek invrijheidstelling Hausil afgewezen

Rechter Maytrie Kuldip Singh heeft in de zaak van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) dinsdag opnieuw afwijzend gereageerd op het verzoek om Faranaaz Alibaks-Hausil, ex-directeur Legal, Compliance & International Affairs, voorlopig in vrijheid te stellen. De verdachte is verder verhoord op de zitting.
“We zijn de mening toegedaan dat de ernstige bezwaren dat mevrouw Hausil in detentie blijft niet langer aanwezig zijn,” stelt raadsman Murwin Dubois. Hij heeft samen met collega Raoul Lobo het verzoek gedaan. De raadslieden hebben onderbouwd met materiaal geprobeerd de kantonrechter te overtuigen dat hun cliënt dinsdag naar huis kon gaan. De rechter is van oordeel dat door verklaringen door diverse personen afgelegd in deze zaak er ernstige gronden aanwezig zijn die een gevaar vormen waardoor de verdachte achter slot en grendel moet blijven.Hausil blijft erbij dat zij geen oneigenlijke juridische adviezen noch constructies heeft aanbevolen. “De Bankwet is het terrein van de governor van de Centrale Bank van Suriname. En de Wet op Staatsschuld is het terrein van de minister van Financiën,” antwoordt Hausil op een vraag van de officier van justitie.Hausil persisteert dat zij een concept document heeft opgesteld naar voorbeeld van voormalig governor André Telting en oud-Financiën minister Humphrey Hildenberg (beiden intussen wijlen). Het ging volgens haar om schuldverrekening waarbij geen betalingsverplichting moest plaatsvinden. Zij geeft aan dat er met medewerkers “outside of the box” gekeken werd naar een oplossing maar wel binnen wet en recht.Aan Hausil wordt onder ander verweten dat zij heeft gewerkt aan de royalty overeenkomst. Dubois zegt dat de royalty overeenkomst kennelijk als resultaat heeft gehad een zekere benadeling. De raadsman merkt op dat het concept van zijn cliënt totaal niet in staat zou zijn enig nadeel te kunnen bewerkstelligen. “Wij zijn van mening dat het niet de intentie was en zeker niet het concept waaraan mevrouw Hausil heeft gewerkt”. De jurist geeft verder aan dat er niets mis is met die overeenkomst omdat er nog steeds daarmee gewerkt wordt.In deze zaak houdt de officier van justitie op 11 mei haar requisitoir.

Raoul Lith
………… (Star)


Lees verder

Bron: .com