Zorg onder enorme druk door Covid; pleidooi voor vaccineren

De overheid gaat de komende tijd op een andere manier met het publiek communiceren over het vaccineren.  Hoewel er genoeg vaccins zijn in het land, weigeren grote delen van de samenleving zich te vaccineren. Ondertussen neemt het aantal besmettingen razendsnel toe waardoor de ziekenhuizen wederom onder een zware druk komen te staan. Er is ook niet genoeg mankracht meer om covidpatiënten op de intensive care te verzorgen. Donderdag is in het perscentrum een persconferentie over de covidsituatie belegd door vertegenwoordigers van de overheid en de covidzorg. Ze hebben benadrukt dat, hoewel het land middenin een vierde covidgolf zit, vaccineren nog steeds de beste bescherming tegen het virus biedt. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de kans dat er minder ziekenhuisopnames zijn waardoor de druk op de zorg afneemt. Er zijn genoeg vaccins maar door onder andere “wantrouwen, culturele opvattingen, influencers die spookverhalen doorspelen” worden ze hardnekkig geweigerd, wordt er aangegeven. Infectioloog Lycke Woittiez heeft met cijfers aangetoond dat het aantal besmettingen hard toeneemt. Ze geeft aan dat de derde golf nog niet eens is afgelopen terwijl de vierde al is begonnen. Dit komt vooral door de deltavariant die zich sneller verspreidt, geeft ze aan. Er zijn meer dan 360.000 prikken gezet. Iets meer dan 150.000 personen zijn volledig gevaccineerd. Van de 2.200 meldingen over de bijwerkingen is het grootste deel mild geweest en 98 ernstig. In die gevallen zijn de personen allemaal goed bovenop gekomen. Internist/Intensivist Bernardo Panka deelt mee dat door onder andere een tekort aan specialistisch personeel, er nu alleen covidzorg is in het Wanica Ziekenhuis, Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en ‘s Lands Hospitaal (LH). Er kan nu alleen intensive care zorg geboden worden in AZP en LH. Er zijn ook niet genoeg bedden om covidpatiënten op te vangen. Een groot deel van de mensen, ruim 2.000 moet thuis in quarantaine. Huisarts Aarti Soekhlal, geeft aan dat het ook bij thuis quarantaine uit de hand loopt. Hele families raken besmet. Soenita Nannan Panday-Gopisingh, medisch directeur van ‘s Lands Hospitaal, kondigt aan dat er op een andere manier over het vaccineren gecommuniceerd zal worden. Men zal nu ook vaker in het veld gaan. In het binnenland bijvoorbeeld willen sommige groepen alleen vaccineren met een bepaald merk vaccin, zoals Pifzer. Maar wanneer aan de vraag wordt voldaan, wil men een andere. Sommige van de mensen steken over naar Frans-Guyana om zich daar wel te laten vaccineren, met Pfizer. De communicatie zal nu anders zijn benadrukt Nannan Panday aan. Zij is ook voorzitter van Stuurgroep Covid Communicatie. Ook met de influencers, mensen die door hun maatschappelijke positie of via social media een groot publiek kunnen bereiken, zal gesproken worden.