Zoon Santokhi biedt verontschuldiging aan president en first lady

De zoon van de president Chan Santokhi, Richano Santokhi, heeft zijn verontschuldiging aangeboden aan het staatshoofd en first lady Mellisa Santokhi. Hij heeft eerder namelijk onsmakelijke en beledigende uitlatingen gedaan aan het adres van de regeringsleider en de first lady.
Zijn excuses doet hij wederom in een voice bericht, dat wordt gedeeld via de verschillende sociale media platformen. “Het is nooit en te nimmer de bedoeling geweest om het staatshoofd en de first lady neer te halen,” zegt hij. De zoon legt verder uit dat hij zich heeft laten leiden door emoties en persoonlijke kwesties die betrekking hebben op zijn vader.
Zoon Santokhi zegt dat hij zijn vader inmiddels heeft gesproken en het de goede kant opgaat. Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk heeft Richano uitgenodigd voor een gesprek. Hij zou na het onderhoud met Brunswijk een andere kijk op zaken hebben gekregen.
Zo heeft Brunswijk hem duidelijk gemaakt dat hij slechts een vader en een moeder heeft in het leven. Hij bedankt de vp voor de bemiddeling. Zoon Santokhi zegt verder dat hij verkeerd heeft gehandeld door in een voice message het staatshoofd neer te halen. Wat betreft de ontevredenheid onder het volk zegt hij “alles komt goed, alla san’ o seti.”
Misnoegen geuitDe zoon van het staatshoofd heeft een week geleden zijn misnoegen geuit over de diverse functies die de first lady bekleedt. Hij vroeg zich toen af waarom de president de first lady geen halt toeroept wat betreft het invullen van verschillende functies. Ook was hij van mening dat er ook andere bekwame personen zijn, die de diverse functies kunnen bekleden.
In dezelfde week na de uitlatingen van zoon Santokhi circuleerde een ander bericht op sociale media, waarin werd beweerd dat de first lady alle functies zou hebben neergelegd. “First lady heeft na diep beraad en overweging alle functies neergelegd,” stond geschreven in het bericht dat viraal ging. Om een reactie gevraagd gaf coördinator van de Communicatie Unit van het Kabinet van de President, Alven Roosveld, tegenover Suriname Herald te kennen dat dit bericht niet op waarheid berust.
KundigheidVp Brunswijk heeft op 27 oktober een speciale videoboodschap uitgesproken in verband met de jaardag van de first lady. Hij betreurt dat ze bejegend wordt als iemand die niet kundig is. Zelf heeft hij mogen meemaken hoe zij verschillende stukken afhandelt en wel onbezoldigd. “Ik ben dichtbij en heb gezien hoe hard ze werkt,” zei Brunswijk.
Hij legde eveneens uit dat de president een betrouwbaar persoon nodig heeft om de nodige stukken te screenen en lezen, waarna hij over kan gaan tot tekenen. Ook in de politieke top is besproken dat Mellisa Santokhi aan de zij van de president zal zijn om hem te ondersteunen met zijn werk.
Het ligt in de bedoeling dat de first lady afbouwt naarmate meerdere betrouwbare personen getraind worden om het werk over te nemen. De vp heeft de samenleving gevraagd om het staatshoofd de ruimte te geven om het werk te doen zoals van hem verwacht wordt.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald