ZONDER EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID GEEN BESTRIJDING VAN COVID-19

Het leven van zeer veel mensen wordt momenteel kapotgemaakt door de noodzakelijke harde COVID-19-maatregelen die door de overheid afgekondigd zijn. In het kader van de controle op de naleving van de COVID-19-protocollen, heeft Keerpunt geconstateerd, dat de protocollen op bepaalde plekken niet voldoende toegepast en of nageleefd worden, waardoor de coronabesmettingen alsmaar toenemen. Bij het niet naleven van de protocollen worden nu boetes opgelegd, en bij bepaalde bedrijven wordt er zelfs overgegaan tot sluiting van het bedrijf. Doordat het land nu in code paars verkeert, heeft de regering voorzorgsmaatregelen en een total lockdown afgekondigd, maar wel het volk de gelegenheid geboden op maandag, woensdag en vrijdag zijn inkopen te doen. Op de eerste dag van de lockdown hebben wij echter gezien, dat de straten en winkels heel druk waren. Mensen waren zelfs aan het hamsteren geslagen. De meeste rekken waren snel leeg. De situatie dreigde daarbij helemaal uit de hand te lopen. Gebleken is dat de regering niet hieraan heeft gedacht, voordat ze de maatregelen afkondigde. De samenscholingen zijn er om verspreidingen van COVID-19 te voorkomen. Er zijn wel steeds meer mensen die vinden dat de coronamaatregelen in Suriname te ver gaan en het is nog maar de vraag, of ze wel zo effectief zijn. De strengere coronamaatregelen die in ons land getroffen zijn, zijn merendeels noodzakelijk geworden door het onverantwoordelijk gedrag van velen in deze samenleving. Maar de afgelopen tijd heeft de regering voor wat betreft haar verantwoordelijkheid, ook regelmatig geblunderd. Keerpunt verneemt namelijk, dat hoge functionarissen niet in quarantaine gaan bij terugkeer uit het buitenland. Daarenboven merken we, dat politici de maatregelen eveneens overtreden, door geen mond-/neuskap te dragen en ook zijn er projecten waar meer dan 50 mensen aanwezig zijn, terwijl het samenscholingsverbod gesteld is op max. 5 mensen. Het enige verschil is dat er bij hoge functionarissen niet opgetreden wordt, maar tegen de burger wel. Als de gemeenschap de COVID-19-maatregelen en protocollen stipt moet naleven en er boetes op haar worden toegepast, dan moeten parlementariërs en andere hoogwaardigheidsbekleders die zeker ook krijgen. In ons land lijkt het er veel op, dat de regering met de beschuldigende vinger naar de ander wijst en zelf haar eigen fouten niet wenst in te zien. Keerpunt is van mening, dat de regering geen beschuldigende vinger moet wijzen, terwijl haar leden niet beter zijn dan de rest.
The post ZONDER EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID GEEN BESTRIJDING VAN COVID-19 .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname