Ziekenhuizen moeten zelf medicamenten betalen:

‘Welk effect denkt Volksgezondheid hiermee te bereiken?’
De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, heeft gisteren in een schrijven aan de ziekenhuizen bekendgemaakt, dat zij met ingang van 1 januari 2021, zelf zullen moeten betalen voor de medicamenten die ze bij het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname (BGVS), betrekken. “Volksgezondheid heeft in overleg met het ministerie van Financiën en Planning besloten de missive nr.1217/RVM die eindigt op 31 december 2020, niet te verlengen. Dit houdt in, dat de inkoop van geneesmiddelen bij het BGVS met ingang van 1 januari 2021, uit eigen middelen en inkomsten uit de declaraties bij de diverse zorgverzekeraars nu worden gefinancierd”, aldus het schrijven.
De vicevoorzitter van De Nationale Assemblee tevens arts Dew Sharman, zegt tegenover ., dat het ministerie van Volksgezondheid nader moet toelichten, wat het precies beoogt met deze maatregel. ‘’Ter efficiëntie van welke zaken heeft het ministerie deze maatregel geïmplementeerd?’’ Sharman zegt, dat ziekenhuizen en ziekeninstellingen het sinds de uitbraak van het coronavirus, enorm zwaar hebben. “Welk effect denkt de minister hiermee te resulteren? De ziekenhuizen hebben grotere problemen, om nu ook dit op hun bord te krijgen. Al geruime tijd geven ziekenhuizen aan, dat ze aan rand van faillissement staan, waar zullen ze het geld nu ineens vandaan halen om medicamenten te bekostigen? Hoe moeten de ziekenhuizen verder, zal deze maatregel de zorg ten goede komen? Dit zijn punten die allemaal eerst bekeken dienen te worden”, benadrukt Sharman.
De patiënt mag volgens Sharman, nimmer gedupeerd worden door zulke maatregelen. Hij vreest als gevolg van deze maatregel, een onoverzichtelijke situatie in de zorg. “Medicijnen moeten te allen tijde voorradig zijn. Burgers moeten niet de dupe worden, daarvoor laten mensen zich niet verzekeren. Zolang zij een geldige verzekeringspas hebben, dienen ze medicijnen te krijgen. Het scheelt nou niet wie de medicijnen betaalt. De zorg biedt de mogelijkheid om iedereen te helpen en deze trend moet voortgezet worden”, aldus Sharman.
door Orsilia Dinge
 
 
 
 
 
The post Ziekenhuizen moeten zelf medicamenten betalen: .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname