Zeker 50 procent Surinamers weet niet dat ze verhoogde bloedsuiker hebben

Zeker 50 procent van de mensen met suikerziekte of diabetes weet niet dat ze deze aandoening hebben. Ook zijn er heel veel mensen die met een verhoogde en slecht gereguleerde bloeddruk rondlopen, zonder dat ze dit beseffen. “Die proberen we te bereiken met onze awareness campagne rond Wereld Diabetes Dag. Een week lang houden wij prikacties en dan laten we zoveel als mogelijk mensen prikken. En je schrikt wat daaruit komt: dat de mensen niet weten dat ze veel te hoge bloedsuikers hebben of veel te hoge bloeddrukken,” zegt Jim Rasam, CEO van de Intermed Bedrijvengroep.
Als onderdeel van de diabetescampagne die vandaag is gelaunched, mogen de mensen van 17 tot 24 november naar MyLab om gratis hun bloeddruk en bloedsuiker te prikken. Rasam onderstreept hoe belangrijk het is dat mensen hun waarden kennen. Twee jaar na de oprichting van dialysecentrum Diapura bleek namelijk dat 75 procent van de dialysepatiënten instroomde als gevolg van verwaarlozing van de bloedsuiker en bloeddruk.
Betere monitoring noodzakelijkDe Intermed-topman zegt dat dialysezorg heel erg duur is. Voor een land als Suriname, dat nu kampt met zowel een economische als de COVID-crisis, is deze zorg haast onbetaalbaar. Dialysecentra pleiten al jaren voor een kostendekkend tarief per dialysebehandeling, maar krijgen tot nu toe slechts de helft van de reële kosten. Hun bedrijfsvoering komt daardoor ernstig in gevaar en daarmee ook behandeling en de levens van de dialysepatiënten.
Deze patiënten hadden niet in de dialyse hoeven te belanden, als zij beter gemonitord en begeleid hadden kunnen worden. “Je moet heel snel handelen als je merkt dat iemand een verhoogde bloedsuiker of een verhoogde bloeddruk heeft. Die kun je meteen terugverwijzen naar de huisarts. Eigenlijk zouden we nog verder moeten gaan met de monitoring en kijken of de mensen werkelijk zijn geweest naar de huisarts of de specialist,” zegt Rasam.
Zieke bloedvaten door diabetes en hypertensieHij legt uit wat er gebeurt als iemand te lang rondloopt met diabetes of hypertensie en het niet weet: “Er kan van alles gebeuren in je lichaam, je hele stofwisseling wordt verstoord. Als je te lang met te hoge bloedsuikers rondloopt of zelfs te hoge bloeddrukken, dan heeft dat effect op je bloedvaten.
En je moet je bloedvaten zien als een soort van infrastructuur, een wegennet in een land of in een stad, en die bloedvaten moet je vergelijken met die wegen. Wat gebeurt er wanneer wegen verstopt raken? Er ontstaat een file en je kunt er niet door. In het geval van die bloedvaten, wanneer die ziek worden, dan raken ze verstopt of ze gaan barsten. Hoe langer zo een persoon rondloopt met verhoogde bloedsuikers en verhoogde bloeddrukken, bewust of onbewust, dan krijg je zieke bloedvaten.”
Bewegen voor mooie bloedvatenDaarnaast is het ook goed om te kijken naar het vettenprofiel van de mensen. Cholesterol en triglyceride zijn vetten die kunnen leiden tot zieke bloedvaten. Mede om die reden werd DiaBetre destijds opgericht, om diabetespatiënten te helpen hun bloedsuiker en bloeddruk te reguleren, maar ook om hun bloedvaten gezond te houden. Door op hun voeding te letten kunnen zij negatieve effecten van verhoogde bloedsuiker en bloeddruk minimaliseren.
“Bewegen is erg belangrijk, maar we bewegen te weinig in dit land. Bewegen verbetert je bloedsomloop. Je krijgt een bloedsomloop die goed is, niet alleen naar je hart toe, maar ook naar je hersenen en je spieren. Suiker is een vorm van energie, het is je brandstof in je lichaam. Als je te veel brandstof hebt en je doet er niets mee, dan gaat het zich opslaan. Je moet bewegen, niet zo zeer om af te vallen, maar vooral om die bloedvaten mooi open te houden en vooral de organen goed te voorzien van bloed,” adviseert Rasam.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald