Zaak Kromosoeto, Hew A Kee en Jurgens uitgesteld

De rechter heeft de SPSB-zaak, waarin Ginmardo Kromosoeto, Brian Jurgens en Gardelito Hew A Kee als verdachten zijn aangehouden, uitgesteld naar 31 mei. Op 26 april hadden de raadslieden Murwin Dubios en Raoul Lobo het verzoek aan de rechter gedaan om hun cliënten in vrijheid te stellen. Hierna stelde de magistraat de zaak uit naar 10 mei om de officier van justitie in de gelegenheid te stellen te reageren op de verzoeken van de raadslieden.
Het Openbaar Ministerie (OM) verzette zich echter tegen het verzoek. De officier van justitie voerde onder meer aan dat de verdachte Kromosoeto in zijn hoedanigheid van directeur bij de SPSB Bank, Hew A Kee als president-commissaris van Telesur en Bryan Jurgens als ondernemer tal van overeenkomsten hebben gesloten, die nadelig zijn geweest voor de staat.
Vervolgens werd de zaak verdaagd naar woensdag 24 mei om de raadslieden wederom in de gelegenheid te stellen te reageren.
Dubois en Lobo bleven echter op hun standpunt dat het drietal onnodig is aangehouden. Ook de officier van justitie week niet af van haar mening. De rechter besloot daarop de zaak uit te stellen naar 31 mei. Dan zal er een besluit genomen worden over de verzoeken van de raadslieden. De magistraat ging mee met het verzoek van het OM om een politieman, die onderzoekhandelingen in de zaak heeft verricht, te horen. Tot dan blijven de verdachten aangehouden.
Hew A Kee is op 13 april aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte, fraude en het plegen van handelingen die in strijd zijn met de Anti-Corruptiewet, onder andere samen met Kromosoeto. De laatstgenoemde is eerder op 31 januari 2022 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar. De rechter achtte bewezen dat hij samen met Gillmore Hoefdraad, Robert Van Trikt en Faranaaz Hausil deel had genomen aan een criminele organisatie, die tot doel had onrechtmatige onttrekkingen van gelden bij de Centrale Bank van Suriname.
Kromosoeto ging in beroep tegen dit vonnis. Hij deed via zijn raadsman een verzoek tot invrijheidstelling bij het Hof van Justitie, dit op grond van gezondheidsredenen. Kromosoeto werd hierop op 7 november van het afgelopen jaar voorlopig in vrijheid gesteld. Op 30 maart 2023 werd hij wederom aangehouden nadat een gerechtelijk vooronderzoek op nog meer malversaties wees, die onder leiding van hem als toenmalige bankdirecteur bij SPSB Bank zouden zijn gepleegd.