WWF overhandigt DNA milieugidsen voor Duurzaam Suriname

06/11/2020 05:54 – Amanda Palis

David Singh van WWF Guinana (tweede vanuit links) overhandigt een van de milieugidsen aan waarnemend DNA-voorzitter Dew Sharman. :  
PARAMARIBO – “We zijn nu op een belangrijk kruispunt waarbij beslissingen van vandaag lange termijn impact zullen hebben op morgen.” Dit zei David Singh, director van WWF Guianas, afdeling Suriname gisteren aan Dew Sharman, waarnemend voorzitter van De Nationale Assemblee. Singh overhandigde hem in het parlementsgebouw twee boeken: ‘Gids voor Duurzaam Suriname, Regionaal bestuur’ en ‘Gids voor Duurzaam Suriname, Centraal bestuur’. Deze naslagwerken geven inzicht in de stand van zaken van milieuaspecten zoals illegale houtkap, goudwinning, jacht op wild en duurzame visserij.
Singh zegt dat zijn organisatie de belangrijke rol van de assemblee erkent bij het formuleren van (goed) beleid. Dit kan alleen worden uitgezet als men inzicht heeft in de stand van zaken vooral op het gebied van milieu. “We moeten ook opmerken dat meer dan de helft van de DNA-leden nieuw is en via de gidsen willen wij informatie verschaffen zodat zij de juiste beslissingen en maatregelen kunnen nemen”, legt Singh uit.
In de gidsen staan uitdagingen en knelpunten die vooral op beleidsniveau aangepakt zouden moeten worden, zoals illegale goudwinning en kwikgebruik bij het mijnen van goud, wat kan leiden tot gezondheidsklachten bij lokale gemeenschappen. Er wordt ook aandacht besteed aan de noodzaak voor duurzame visserij. Er zijn nu twee problemen binnen de sector: overbevissing en ongewenste bijvangst van zee- schildpadden en haaien.
Singh: “Elk land heeft zijn eigen uitdagingen. Als Guyana’s staan wij op het punt om belangrijke beslissingen te nemen die zeker invloed hierop zullen hebben. Wij moeten zo snel mogelijk actie ondernemen. Suriname is trots op haar natuurlijk erfgoed; alleen moet dit wel tot uitdrukking komen in de voorlichting en het beleid.”
Voor Sharman is het formuleren van beleid slechts één aspect bij het beschermen en duurzaam behoud en ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen. “We hebben inderdaad wetgeving nodig om de natuur op een behoorlijke manier te kunnen beschermen voor komende generaties.”
Na overhandiging van de gidsen spraken Singh en andere vertegenwoordigers van zijn organisatie met Sharman over het belang van milieuvoorlichting. “Niet alleen instituten als het parlement dienen beter geïnformeerd te zijn over ons milieu, maar ook de complete bevolking”, zegt de politicus. Hij wees ook op de noodzaak om het onderwijs te betrekken en jongeren te leren over de meerwaarde van onze bossen en andere schatten.”
Hij stelt voor dat toeristengidsen een belangrijke rol toebedeeld krijgen bij milieuvoorlichting. Sharman erkent ook dat de groene potentie die Suriname heeft beter benut moet worden en stelt dat er nog veel te doen is als het gaat om benutten van de economische kansen die onze natuurlijke hulpbronnen bieden. Hij verwees naar Guyana die veel commitments naar Redd+ heeft en donaties krijgt op basis van afspraken over zaken waartoe het zich verplicht heeft, in tegenstelling tot Suriname. Er moet actie worden ondernomen zodat Suriname ook voordeel kan halen uit de mogelijkheden voor donaties. Sharman is ervan overtuigt dat de mogelijkheden die de groene economie biedt kunnen bijdragen aan verbetering van de finan-ciële situatie van het land.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname