WITWASSEN GROOT RISICO BIJ CAMBIO’S

De voorzitter van het Project Management Team (PMT) National Risk Assessement (NRA), mr. Jennifer van Dijk-Silos, was zeer ontstemd dat de voorlopige bevindingen van de National Risk Assessment (NRA), waarin kwetsbare punten van verschillende subsectoren met aanbevelingen zijn opgenomen, de media hadden bereikt.
Keerpunt heeft de aanbevelingen onder ogen gehad en de redactie heeft de afgelopen week een artikel gepubliceerd waarin de kwetsbare punten van de cambio’s zijn vermeld. Een van de aanbevelingen voor de cambio’s was, dat zij passende maatregelen moeten nemen om hun ML/TF-risico’s te identificeren, te beoordelen en begrijpen conform de vigerende CFATF-richtlijnen.
Deze aanbeveling werd gedaan op basis van de effectiviteitsanalyse, waaruit blijkt dat de individuele cambio’s geen risk-based approach volgen conform aanbeveling 1 van de Financial Action Task Force (CFATF). De bevindingen van PMT waren, dat de cambio’s dienen te beschikken over een beleid dat passend is en het mogelijk maakt dat maatregelen die worden uitgevaardigd in het kader van confiscatie, kunnen worden uitgevoerd.
“Het beleid moet gericht zijn op het elimineren van witwassen”, aldus PMT. Dit was ook het geval bij de affaire van de geldzending van 19,5 miljoen euro, die door de Nederlandse autoriteiten in beslag is genomen. Het Nederlands Openbaar Ministerie heeft duidelijk gemaakt, dat de verdenking van witwassen met name dat gedeelte van de gelden betrof dat afkomstig was van de zogeheten cambio’s en de wisselkantoren die contanten hadden gestort bij de lokale banken.
Keerpunt is van mening, dat het fenomeen van ‘witwassen’ vaker naar voren wordt gebracht met betrekking tot de cambio’s.
Daarom waren wij niet verrast te vernemen, dat participanten in de NRA-werkgroep van toezichthouders,  hebben geklaagd dat cambio’s niet adequaat meewerken bij het opvragen van hun gegevens door de bevoegde autoriteit.
Gebleken is dat zij de Customer Due Dillegence (CDD) onvoldoende toepassen en daarbij is de conclusie getrokken, dat deze niet systematisch wordt geëvalueerd. Daarom is het terecht dat PMT de aanbeveling heeft gedaan, dat cambio’s voor hun bestaande cliënten een CDD toepassen, zodat de risicofactor wordt verkleind. Dit is de eerste keer dat Suriname op landelijk niveau, een selfassessment heeft uitgevoerd teneinde de risico’s en kwetsbaarheden op het gebied van onder andere witwassen en anti-terrorismefinanciering, in kaart te brengen. De NRA is voor ons land een belangrijke tool om de risico’s van ons land te identificeren, te begrijpen en beoordelen. Het is zeer belangrijk voor de sector, dat deze aanbevelingen worden gevalideerd.
De informatie die afkomstig is uit de voorlopige bevindingen kan naar verluidt, ernstige consequenties hebben voor het hele land.
De aanbevelingen die er tot nu toe per subsector zijn gegeven, hebben de kwetsbare punten in kaart gebracht en zij moeten nu inspelen op die kwetsbaarheden die nadelige gevolgen kunnen hebben wanneer de controle wordt gedaan door de CFATF.
The post WITWASSEN GROOT RISICO BIJ CAMBIO’S appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname