‘Witte Olifant’ ontwaakt met staatsmiddelen

De lang gekoesterde wens van president Chan Santokhi om Nederland in de hoogste functie te bezoeken, is eindelijk in vervulling gegaan, nadat die was uitgesteld in februari dit jaar wegens verscherpte COVID-19-maatregelen in het bezoekend land. Volgens het staatshoofd betreft het een ‘werkbezoek’, ook al is een formele uitnodiging van het demissionaire kabinet-Rutte uitgebleven. Gelijkens het recente bezoek aan Guyana, lijkt het er sterk op dat de regering werkbezoeken opdringt aan bevriende naties.
De regeringsleider is in ieder geval met veel fanfare uitgeleide gedaan op de Johan Adolf Pengel luchthaven met de nodige protocollen in acht nemend, in tegenstelling tot zijn povere ontvangsten in Nederland en Guyana. Zelfs een ambulance met loeiende sirene heeft moeten wijken voor de uitgeleide van de president. Het niveau waarop het staatshoofd is ontvangen was ver benedenmaats in beide landen.
De kosten voor de uitgeleiding zullen wel in de duizenden zijn opgelopen, gelet op de brandstofkosten voor de vele transportwagens en overige entourage. Wij hopen dat het geen mensenlevens heeft gekost, gelet op de instabiele patiënt die aan boord was in de ambulance. Over de totale kosten van deze reis, die gemaakt hadden kunnen worden nadat het Nederlands kabinet was geformeerd, zal de regering nog verantwoording moeten afleggen in het parlement.
Het staatshoofd, zijnde de delegatieleider, is vergezeld van de first lady en vijf ministers, waarvan twee reeds in Nederland vertoefden. De grote afwezige is de Nederlandse ambassadeur die bij zo’n historisch werkbezoek toch wel aanwezig hoort te zijn. Bij monde van de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, is gezegd dat de president een drukke agenda zal afwerken, maar gelet op de vele beelden die thans op social media circuleren, is voor velen al gauw duidelijk geworden dat het geen bezoek van de Surinaamse president aan Nederland betreft, maar dat de VHP-voorzitter op werkbezoek is, met het doel de ‘Witte Olifant’ uit zijn winterslaap te halen. Immers, dat is zijn goed recht, maar daarvoor lenen de staatsmiddelen zich niet voor!
Terwijl er onafgebroken en abrupt vele lastenverzwarende maatregelen worden losgelaten op de alsmaar noodlijdende samenleving, worden staatsmiddelen aangewend om politieke agenda’s af te werken. Van de Surinaamse burger wordt steeds gevraagd geduld te betrachten en de broekriemen aan te halen, terwijl de regering het tegengestelde doet. Het laatste voorbeeld hiervan betreft de onnodige aanschaf van een peperdure Mercedes-Benz ten behoeve van de Surinaamse ambassadeur in Nederland, welke ook is ingezet voor het bezoek van de VHP-voorzitter.
Alhoewel er geen harde toezeggingen gedaan kunnen worden, gezien het nieuwe Nederlands kabinet nog niet is geformeerd, had de samenleving nooit in haar wildste dromen kunnen bedenken dat notabene de president in zijn hoedanigheid als VHP-voorzitter, op politieke fora publiekelijk bekendmaakt dat hij zich opmaakt voor de verkiezingen van 2025 of EERDER. Dit optreden getuigt van een brevet van ongeschiktheid voor het ambt van president en is zeer schofferend naar mede coalitiepartners.
Voorts zijn alle gepleegde inspanningen om buitenlandse investeerders aan te trekken, meteen de grond ingeboord. Wie zal een koperen cent willen investeren als de leider van de regering (en VHP-voorzitter) zelf dergelijke uitspraken doet die wantrouwen, ongeloofwaardigheid en incompetentie insinueren? Ex-president Desi Bouterse zei enkele maanden geleden, dat dit land wellicht wordt geleid door stagiaires. Helaas is de regering c.q. de president met diens handelen, hard op weg deze stelling te staven.
Het is de president aan te bevelen het mandaat dat hij heeft gehad van het volk bij de laatste algemene, vrije en geheime verkiezingen, waardig uit te dragen en de problemen serieus aan te pakken. Aan politieke praat heeft de gemeenschap geen profijt aan, gezien de regering amper één jaar aanzit. Staatsmiddelen dienen voor het nationaal belang aangewend te worden en niet anderszins.
De fractie van de Nationale Democratische Partij

Disclaimer

Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.

Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.