Wijziging Valutawet kamerbreed aangenomen

De wijziging van Wet toezicht geldtransactiekantoren 2012 (Valutawet) is met 42 stemmen goedgekeurd in De Nationale Assemblee (DNA). Niemand heeft tegen de wet gestemd. President Chan Santokhi heeft het parlement bedankt en gefeliciteerd met de goedkeuring van de Valutawet, die kamerbreed wordt gedragen. Dat geeft volgens hem aan, dat er ondersteuning is naar de regering toe bij het treffen van maatregelen om de koers te beheersen. Volgens hem moet de Valutawet niet gezien worden als een geïsoleerde wet.
Het staatshoofd voerde aan dat deze wet deel uitmaakt van een pakket aan maatregelen, dat ingezet wordt om de koers te gaan beheersen. Drie van de maatregelen zijn al in werking. Zodra deze wet wordt gepubliceerd in het Staatsblad, dan zal die eveneens in werking treden.
Fractievoorzitter van de VHP, Asiskumar Gajadien, is het eens met de NDP-fractieleider Rabin Parmessar, die gesteld heeft dat er sprake is van een regering die luistert naar het parlement. Een van de beloften aan de samenleving was dat de omstreden Valutawet zou worden ingetrokken en met de goedkeuring van deze wet vandaag is deze belofte nagekomen, liet Gajadien weten.
Parmessar gaf te kennen dat de regering getoond heeft dat die luistert naar de diverse partijen zoals de stakeholders, de oppositie, het parlement en zo de nodige wijzigingen heeft gepleegd in de wet. Dit is volgens hem de weg die bewandeld moet worden. Men kan volgens hem in de achteruitkijkspiegel blijven kijken, maar dat brengt moesje niet naar Parijs. Hij zei dat de regering voor uitdagingen staat om welvaart en welzijn te brengen voor de totale natie. “Ook andersdenkenden behoren tot de natie,” zei hij.
De NDP-fractie heeft vóór de wet gestemd, omdat die gemerkt heeft dat de handhaving is aangescherpt en de regering de nodige kanttekeningen ter harte heeft genomen. Parmessar merkte op dat de Deviezenwet en Bankwet op kort termijn integraal bekeken moeten worden.
Ronnie Asabina (BEP), zei dat de BEP-fractie met gemengde gevoelens meewerkt aan de wijziging van wet. Volgens hem is er een grote kloof tussen het beleid en hoe er inhoud wordt gegeven en anderzijds het sentiment en de perceptie die leven bij de samenleving. De regering moet volgens Asabina schieten en scoren.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald