‘Wij gaan dit niet over ons heen laten komen’

15/10/2021 10:01

-
Wilfred Leeuwin

De jurist Jennifer van Dijk-Silos tijdens het protest tegen vaccinatiedwang dinsdag.
:
 

PARAMARIBO –
Het nieuws dat de regering al een wet klaar heeft liggen om vaccinatie verplicht te stellen, zorgt voor woede uitingen en ontgoocheling bij delen in de samenleving. Dat in die wet president Chandrikapersad Santokhi zelf bepaalt wat wel en niet mag, wordt getypeerd als dictatoriaal. De nieuwe wet is een aanvulling op de bestaande wet ‘Burgerlijke uitzonderingstoestand’.

“Dus het besluit staat al vast, maar de minister doet alsof hij
met ons in dialoog wil gaan”, reageert een verontwaardigde jurist
Jennifer van Dijk-Silos. Volgens haar blijkt nu dat minister Amar
Ramadhin van Volksgezondheid de gemeenschap heeft voorgelogen en
voor de gek heeft gehouden met het aankondigen van een dialoog en
dat een Covid-‘crisesplan’ zal worden uitgevoerd.

Volgens de wijzigingen wordt de bewegingsvrijheid van burgers
die niet zijn gevaccineerd tegen het Covid virus, vrijwel volledig
aan banden gelegd. De regering kan bij presidentieel besluit
bepalen dat voor de bestrijding van de Covid-19-pandemie bijzondere
maatregelen genomen moeten worden. Wie zich niet houdt aan deze
maatregelen komt met justitie in aanraking. En er kunnen zowel
bestuursrechtelijke als strafrechtelijke sancties worden
opgelegd.

Alles mobiliseren

“Wij gaan dit niet over ons heen laten komen en zullen alles
mobiliseren om hiertegen te protesteren. Dit ga je krijgen als je
je arrogant opstelt en mensen niet betrekt”, zegt de jurist. Het
gaat de weigeraars erom dat hun zelfbeschikkingsrecht wordt
aangetast. De dwang en druk vanuit de regering is in strijd met
internationale verdragen. Personen die niet volledig of
gedeeltelijk zijn gevaccineerd, mag de toegang tot openbare plekken
worden ontzegd.

Ook wanneer geen door de regering erkende negatieve test of
sneltest, niet ouder dan 24 uur, kan worden overgelegd, waaruit
blijkt dat zij niet besmet zijn met Covid-19. Zij mogen ook niet
aanwezig zijn op besloten plaatsen waar arbeid wordt verricht of
verricht moet worden. Of waar het vermoeden bestaat dat daar arbeid
verricht moet worden. “De aanpak vanuit de regering is totaal
verkeerd, in plaats van zoveel geld te stoppen in spotjes en
programma’s die hun doel niet bereiken zou in betere
informatieverstrekking geïnvesteerd moeten worden”, zegt Silos.

Zij hekelt het dat in de Covid-informatieprogramma’s de indruk
wordt gewekt alsof een bepaald deel van de samenleving die minder
geschoold is of tot een bepaalde etnische groep behoort,
weerbarstig is en zich niet laat vaccineren. “Het zijn juist de
mensen die niet nadenken, die rennen om zich te laten vaccineren
met een vaccin dat een experiment is”, meent Van Dijk-Silos. “Want
terwijl deze wet komt, blijkt dat er minder prettig nieuws is over
de verschillende vaccins. De meeste blijken geen echte vaccin’s te
zijn. De bescherming is minder dan werd gedacht terwijl niet
voorkomen wordt dat mensen besmet raken en andere besmetten.”

Wat mag dan wel?

Ook ex-minister Lilian Ferrier maakt zich zorgen om de huidige
ontwikkelingen. “Dus als niet-gevaccineerde kan ik niet naar de
bank, niet naar het CCB-kantoor of de supermarkt en ook niet naar
de apotheek, een politieke vergadering, het ziekenhuis of een
begrafenis en ook niet naar de kerk”, somt Ferrier op. “Wat kan en
mag de niet-gevaccineerde dan wel, als dit geen dwang genoemd moet
worden? En wat gebeurt er na zes maanden wanneer de vaccins minder
effectief zijn. Ik vindt dit zeer verregaand, want je kan dus ook
niet een poli hebben thuis of danslessen, anders komt de politie
ingrijpen.”

Steve Meye, van de Nieuwe Generatie Gemeente Gods Bazuin, noemt
de aankondiging van de wet puur dictatoriaal. “Dit gebeurt terwijl
grote groepen in de samenleving hebben aangegeven dat zij het
experimenteel spul niet in hun lichaam willen hebben. Dit is een
misdaad tegen de menselijkheid. Maar het zal een staartje krijgen.
Ik doel vooral op dat God hierin zal ingrijpen”, gelooft Meye.

Van Dijk-Silos verwijst naar Noorwegen als schoolvoorbeeld.
“Daar worden de burgers niet lastig gevallen. Men concentreert zich
op hoe de pieken aan te pakken onder meer praktische
voorlichtingsprogramma’s die de burgers aanspreken. We moeten
gewoon leren leven met Covid-19. Maar hier is het onderdrukking en
het plegen van machtshandelingen”, aldus Silos.

De maatregelen gelden niet voor personen jonger dan twaalf jaar.
Ook niet voor wie om medische gronden geen coronavaccinatie mag
hebben of bij wie testen ongewenst is. Wel moeten zij een medische
verklaring van een specialist overleggen. De maatregelen zijn ook
niet van toepassing op personen met religieuze gewetensbezwaren.
Over dit laatste geeft de conceptwet geen nadere uitleg. .


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen