Wie in Suriname is geboren, heeft geen visum meer nodig

President Chan Santokhi heeft op de ‘diaspora-receptie’  vandaag in Nederland bekendgemaakt dat alle personen die in Starnieuws geboren zijn en een vreemde nationaliteit bezitten, visumvrij het land mogen binnenkomen. Dit geldt ook voor hun kinderen. Dit is al mogelijk per 1 oktober 2021. Voor andere categorieën zal ook een versoepeld beleid worden uitgevoerd. Zij kunnen hun toeristenkaart op de luchthaven kopen. Mensen die zaken willen doen in Starnieuws, krijgen gelijk visum voor vijf jaren. Dit geldt voor de hele wereld waar Starnieuwsrs zich bevinden, dus niet alleen voor Nederland. Eerder bekendgemaakt dat de regering een ontwerpwet heeft goedgekeurd dat personen die een vreemde nationaliteit hebben en ingezet zullen worden in ’s lands belang voor de Staat, van rechtswege de Surinaamse nationaliteit zullen krijgen. Zij behouden hun originele nationaliteit. Deze wet is volgens Santokhi bij de Staatsraad voor advies. Hierna gaat het naar De Nationale Assemblee voor goedkeuring. Alle barrières worden weggenomen voor de diasporagemeenschap. De president heeft aangegeven dat met 1 miljoen mensen het land ontwikkeld zal worden. Hiertoe zal de diasporagemeenschap ingezet worden, zonder obstakels te ondervinden.