Wi e go seti en zonder kader en geld lijkt tot holle frase te verworden

16/07/2021 10:03

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  
INGEZONDEN – Hierin geef ik op basis van de verschillende data mijn commentaar op de regering na één jaar. Aansluitend volgt een reshuffelingsformule voor het instellen van een nieuwe regering met een nationaal en technocratisch karakter. Dat is een optie om toch nog vier jaar stabiel door te kunnen regeren als staatshoofd en vicepresident, zodat het goedgekeurde Herstelplan 2020-2022 en de begroting de kans krijgen optimaal te kunnen worden uitgevoerd. Daar kan het volk wat hoop uit putten.
Wi e go seti en zonder kader en geld
Het is zeer te betreuren dat na één jaar regering-Santokhi/Brunswijk de fundamenten van de Surinaamse natie verder aan diggelen zijn geslagen. Hoe kan het ook anders als de sociaal-economische situatie van het land zo diep in de blubber zakte, terwijl de samenleving jaren op hoge poten leefde op leengeld, importeconomie en luxe pakketten uit Nederland.
Het was niet slim van het huidige staatshoofd om bij zijn inauguratie op 16 juli 2020 uit volle borst de natie voor te houden, dat hij samen met iedereen het land uit een diep dal zou trekken. De problemen werden zwaar onderschat. Wi e go seti en zonder kader en geld lijkt nu tot een holle frase te zijn verworden.

Santokhi gevangen in eigen web
Tijdens de verkiezingscampagne beloofde Santokhi als voorzitter van de VHP het electoraat om het nagelaten puin van de vorige regering op te ruimen. Samen met allen, dus ook van de vorige regering, zou hij zorgen voor een welvarende samenleving. Na een jaar blijkt helaas dat deze veelbelovende en aanvankelijk sterk inspirerende oud-politiecommissaris en voormalige minister van Justitie en Politie de rechtsstaat Suriname niet goed kan beschermen tegen allerlei kwaden. Het volk dat recht heeft op basisvoorzieningen voor veiligheid, voeding, zorg, huisvesting, arbeid en bestaansmiddelen loopt gevaar voor ongelukkig leven in het land. De kreten ‘Wi e go seti en’ en ‘Pe a moni de’ doven langzamerhand uit.
Terwijl president Santokhi na zijn inauguratie vol verwachting als de reddende engel van land en volk werd verwelkomd, lijkt hij na één jaar gevangen te zitten in zijn eigen gecreëerde web. Als executieve president had hij prominent aan zet moeten zijn. De schijn is gewekt dat de vicepresident en de ex-president Bouterse de regie over het regeringsbeleid voeren. Santokhi zelf toont weinig daadkracht. Sterker nog: een toenemend deel van het volk ziet hem zo snel mogelijk vertrekken. Maar dat is het slechtste dat het volk thans kan overkomen.

Wat is er aan de hand
Na één jaar ploeteren kon de president met zijn dreamteam een Herstelplan 2020-2022 en de begroting door het parlement goedgekeurd krijgen. Echter, met een groot gat in de staatskas, uitzichtloze buitenlandse geldleningen en onvoldoende kader mag men niet verwachten, dat de primaire noden van de bevolking snel zullen zijn opgeheven. De eisen die het IMF voor de overeengekomen geldlening stelt, kan deze regering nauwelijks nakomen, gezien ook de interne spanningen binnen de coalitiepartijen.
Dure ambtenaren, zelfs vele met dubbele salarissen en loyaliteit voor de vorige regeringsleider, zullen zich niet zomaar van hun plaats laten verwijderen. Terwijl er geen geld is, hebben de huidige regeerders toch nieuwe ambtenaren en duur betaalde staatsadviseurs in dienst genomen, die feitelijk weinig presteren. Telkens duiken er schuldeisers op, die hun voorgeschoten geld en uitgestelde nota’s aan de staat presenteren.
Ondanks de inspanningen op ministerieel gebied, zijn tot op heden geen noemenswaardige investeerders uit het buitenland gevonden, die hun geld in Suriname willen investeren. De regering blijkt niet in staat te zijn geweest om de gestolen miljarden weer in de staatskas te laten terugvloeien. De schaarse inkomsten worden aan niet noodzakelijke aankopen besteed zoals een wagenpark voor het kabinet van de president.
Het lukt de regering maar ook niet om uit de hout-, goud- en visserijsector optimaal inkomsten te halen. Belastingbetalers verliezen hun vertrouwen in deze regering, omdat ook die staatsinkomsten niet optimaal voor het opheffen van de noden in de samenleving worden besteed. Dit beeld overheerst bij de bevolking.

Belang democratische rechtsstaat prevaleert
Ik schrijf dit artikel niet om één of ander partij te bekritiseren of te paaien. Daarin zijn al veel anderen mij voorgegaan. Neen, ik doe dit enkel en alleen omwille van de democratische rechtsstaat die in jaren zo moeizaam door democratische middelen werd teruggeworven. De … ………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname