Wet voor afschaffen dubbel overheidssalaris wordt voorbereid: ‘Politici moeten goede voorbeeld geven’

Sommige burgers die in dienst zijn van de overheid, toucheren een dubbel salaris. Dit is bijvoorbeeld het geval bij burgers die ambtenaar én parlementariër zijn. De dubbele slarissen drukken zwaar op het budget van de overheid. President Chandrikapersad Santokhi, heeft daarom onlangs gezegd, dat er wetten in voorbereiding zijn voor het afschaffen van dubbele overheidssalarissen. De politicus Carl Breeveld, zeg desgevraagd, dat dit probleem in een breed kader moet worden aangepakt. “Politici moeten een goed voorbeeld geven. Indien je als parlementariër bent uitgekozen, moet je afstand doen van je ambtenarensalaris”, zegt Breeveld.
Dubbele overheidssalarissen oefenen volgens Breeveld, een grote druk uit op het budget van de overheid. “Het staat nergens dat je afstand moet doen van je ambtenarensalaris indien je als parlementariër bent gekozen, maar het is niet juist om een dubbel overheidssalaris te toucheren”, zegt Breeveld.
Bepaalde parlementariërs ontvangen volgens hem, een schadeloosstelling voor het niets doen. Volgens Breeveld is er hier sprake van een of-of situatie. “Vooral als je niet presteert, moet je afstand van elke vorm van dubbele bezoldiging doen. Sommige zitten puur om het geld op bepaalde posities. Het is niet eerlijk, gezien er tal van capabele mensen buiten zijn die een positie willen en bereid zijn te presteren. Politici moeten zelf een halt toe roepen, niet alleen zodat de overheid kan bezuinigen. Echter om belangenverstrengeling te voorkomen”, benadrukt Breeveld.
Volgens de president ligt het ook in de planning, dat er een regeling komt voor voorzieningen van ex-ministers en pensioenen. Het kan volgens hem niet door de beugel, dat bepaalde functionarissen nauwelijks bijdragen hebben geleverd en daarvoor van overheidswege voorzieningen genieten.
-door Orsilia Dinge-
 
The post Wet voor afschaffen dubbel overheidssalaris wordt voorbereid: ‘Politici moeten goede voorbeeld geven’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname