Wet journalistiek bronnengeheim zal klokkenluiders over de streep trekken

14/08/2020 05:50 – Ricky Wirjosentono
De Ware Tijd-journalist Merredith (l) neemt haar diploma in ontvangst van cursusleider Jane Kolf. : collectie Merredith Bruce  
PARAMARIBO – Een wet ‘Journalistiek bronnengeheim’ kan ervoor zorgen dat klokkenluiders zonder vrees voor onthulling van hun identiteit naar de media stappen. Deze conclusie trekt journalist Merredith Bruce in haar afstudeeronderzoek ter afronding van de studie Journalistiek aan de Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs, waarmee zij de graad Bachelor of Arts (BA) heeft verkregen. Ze ontving dinsdag haar diploma.
Het onderzoek is verricht onder 25 journalisten van verschillende mediahuizen. Bruce is nagegaan wat de noodzaak is van een wettelijk geregeld journalistiek bronnengeheim bij de informatievoorziening door klokkenluiders aan de media. “Klokkenluiders zijn voor journalisten een onmisbare informatiebron. Net zoals journalisten de oren en ogen zijn van de samenleving, zijn klokkenluiders dat voor journalisten, in bedrijven en organisaties waar zich zaken afspelen die het daglicht niet kunnen verdragen”, meent Bruce.
Het is juist deze groep die door velen als een blok aan het been wordt gezien. Ook in Suriname zijn er diverse zaken geweest waarbij de kwetsbare positie van klokkenluiders weer eens aan het licht kwam. De Ware Tijd publiceerde in februari 2018 een artikel van journalist Wilfred Leeuwin over misstanden bij het afhandelen van vliegtuigen door de Surinaaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM). De informatie kwam uit een rapport dat naar de media was gelekt, nadat er intern geen gehoor was gegeven aan klachten van medewerkers aan de leiding van de maatschappij.
Toenmalig SLM-directeur Robbi Lachmising kondigde een justitieel onderzoek aan om de klokkenluider(s) te achterhalen wat voor de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) genoeg aanleiding is geweest om via een verklaring haar bezorgdheid daarover te uiten. Daarin is een dringend beroep gedaan op autoriteiten zoals de regering en het parlement om versneld een wet te maken die, met toetsing van het algemeen maatschappelijk belang, bescherming biedt aan klokkenluiders en informanten.
Bruce ondervroeg via vragenlijsten de 25 collega’s. Van hen vindt 88 procent dat klokkenluiders niet voldoende zijn beschermd, terwijl 84 procent denkt dat een wettelijke regeling op het journalistieke bronnengeheim ertoe zal leiden dat klokkenluiders gemakkelijk naar de media zullen stappen. Op basis hiervan wordt onder meer aanbevolen dat in samenspraak met het journalistenveld versneld een wet wordt gemaakt om klokkenluiders die naar de media stappen te beschermen. Voorts de wet Openbaarheid van Bestuur versneld van de grond te krijgen, zodat journalisten meer toegang hebben tot overheidsinformatie en daarvoor niet alleen afhankelijk hoeven te zijn van klokkenluiders. Bruce is journalist bij de Ware Tijd.
  Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname