Werklozen door Covid-19 krijgen SRD 1.500

03 Jan, 14:44

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken deelt mee dat de mensen die werkloos zijn geworden door de covid-pandemie, althans degenen die na een registratie zijn goedgekeurd, binnenkort SRD 1.500 aan steun ontvangen. Het ministerie  gaat alle werklozen in Suriname registeren. Er zijn ook plannen voor een moderne vacaturebank en speciale trainingen om aan de vraag van de bedrijven te voldoen.In de vorige regeerperiode is er een registratie geweest van personen die door de Covid-pandemie geen inkomen meer hadden. “De lijst is opgeschoond,” deelt Kuldipsingh mee. Deze zit nu bij de minister van Financiën. Hij zal overgaan tot het betalen van deze mensen. Er komt een nieuwe registratie voegt de bewindsvrouw eraan toe; een nieuw formulier met heel veel vragen voor de mensen én de bedrijven. Er zal moeten worden aangeven of iemand inderdaad is ontslagen en waarom dat is gebeurd. Of het bedrag van SRD 1.500 wordt gehandhaafd, daarvoor moeten met de minister van Financiën worden afgestemd.

Het ministerie is ook bezig met een algemene registratie van alle werklozen, kondigt Kuldipsingh aan. Er komt ook een moderne vacature bank. Er is al die tijd een arbeidsbemiddeling geweest maar deze functioneert de laatste tijden niet. Wat nu gebeurd, is alle werklozen registreren. Met het bedrijfsleven wordt nagegaan aan het nagaan welke expertise nodig is. “Van onze kant gaan we mensen trainen. Gereedmaken voor die bedrijven die de expertise nodig hebben,” deelt de minister mee.

René Gompers

Advertenties

Sunday 03 January

Saturday 02 January

Friday 01 January

………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com