Werkgroep moet zorgen voor ordening Stalweide blok 3

Landbouw-directeur Soedeshchand Jairam van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en districtscommissaris (dc) Senrita Gobardhan hebben een werkgroep geïnstalleerd om de Stalweide in de Nanipolder in het district Nickerie (Stalweide blok 3) te ordenen en samen met de veehouders te komen tot een professionele aanpak van de veeteelt in dat gebied. De werkgroep wordt geleid door beleidsadviseur op het commissariaat, Sunil Parmessar. De Stalweide blok 3 omvat ongeveer 370 hectare grond waar een groot aantal runderen van een onbekend aantal veehouders, op grazen. Het gebied heeft vaak te kampen met wateroverlast in de regentijd en watertekort voor de runderen in de droge periodes. De weide is niet beschut met als gevolg dat onverlaten ertoe overgaan jonge kalveren te brandmerken. Ook lijden veehouders schade door diefstallen van hun runderen. De laatste calamiteit in het gebied was de verbranding van enkele runderen die op een brandende padikaf hoop terecht zijn gekomen en zijn gestorven.Om al deze problemen tot het verleden te doen behoren en over te kunnen gaan naar het professioneel houden van slacht/en of melkvee, de beplanting met betere grassoorten, een goede waterhuishouding, een omrastering en bewaking zijn LVV en de dc enige tijd bezig de veehouders te identificeren. Dit is nodig om te geraken tot een gestructureerde organisatie, eventueel in de vorm van een coöperatie, zegt Jairam. Tot nog toe hebben deze pogingen schipbreuk geleden, omdat de veehouders van Stalweide blok 3 de besprekingen voor ordening slecht bezoeken. Zonder zuivere data van aantallen vee en veehouders is het volgens de LVV-directeur moeilijk om met de ordening van deze weide te kunnen starten. Daarom heeft deze werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het commissariaat van Nickerie, LVV-kantoor Regio West, de politie en een 5-tal veehouders, als voornaamste taak binnen twee weken een gedegen registratie van veehouders en vee op touw te zetten. Ook is een andere taak om belanghebbenden van de weide te begeleiden naar de opzet van een organisatie die het beheer en de exploitatie van blok 3 zal overnemen. Samen met de dc van Nickerie en met ondersteuning van het ministerie van LVV, zal gewerkt moeten worden aan de professionalisering van de veeteelt-sector in het district.