Werkgroep Doorlichting KPS maakt afspraken met korpsleiding

De werkgroep Doorlichting KPS heeft tijdens een kennismakingsbezoek afspraken gemaakt met de korpsleiding. Er is onder andere gesproken over de manier waarop de informatieverzameling en informatie-uitwisseling zal plaatsvinden.
Deze werkgroep onder voorzitterschap van Sharma Lakhisaran, heeft gisteren een kennismakingsbezoek gebracht aan de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS). De korpsleiding heeft de werkgroep een tussentijdsverslag overhandigd van de werving voor de komende lichting en andere documentatie van de afzwaaiende lichting.
President Chan Santokhi heeft vorige maand een werkgroep geïnstalleerd die het KPS zal doorlichten. Het uitgangspunt zal zijn dat er in alle objectiviteit gewerkt zal worden, met inachtneming van de algemene principes van behoorlijk bestuur. Daarbij zal ook het principe van hoor en wederhoor toegepast worden.
De werkgroep is geïnstalleerd voor een periode van drie maanden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald