Werkgroep bespreekt verkeersproblematiek

De werkgroep oplossing verkeersproblematiek heeft met deskundigen gesproken over acute verkeerssituaties, die om een dringende oplossing vragen. Er is onder andere gesproken over de Ringweg, Jules Wijdenboschbrug en de Van ‘t Hogerhuysstraat.
Deze werkgroep werkt doelgericht naar algemeen aanvaardbare wegsituaties die kunnen bijdragen aan een veilig verkeer in Suriname. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Openbare Werken, het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV), het Korps Politie Suriname (KPS) en andere deskundigen waaronder enkele van het ministerie van Justitie en Politie.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald