Werkers verkiezingen nog niet betaald

16/08/2020 14:02 – Ivan Cairo
Colporteurs op 30 april bij dc Armand Jurel.  
PARAMARIBO – Ondanks harde toezeggingen dat de middelen al waren veiliggesteld blijken personen die in verband met de verkiezingen werkzaamheden hebben verricht nog steeds niet te zijn uitbetaald. Verschillende personen hebben de Ware Tijd hierover benaderd.
“Het is geen geheim hier in het land dat wij als colporteurs en getuigen zestien dagen lang hebben gelopen in stad en district om stemkaarten uit te delen voor de verkiezingen van mei 2020. Aan ons is zowel aan het begin als tijdens het werken alsook aan het eind van het werk verzekerd, dat ons geld klaar ligt zo gauw we klaar waren met werken. Het doet als werker erg pijn te moeten horen dat het geld er niet is”, zegt Euritha Pool. “Aan deze regering wil ik vragen of zij vergeten is dat het werk door Surinamers met verschillende politieke kleuren is verzet. Dat er werk is verzet in zon en regen en het gevaar opgepakt te worden door de politie door de avondklok toen”, voegt ze eraan toe.
Colporteurs geven aan dat kinderen alleen thuis werden gelaten en buren gevraagd werd de oppas te doen. Ze zouden hun geld krijgen zodra het werk was voltooid. Door sommige personen is geld geleend om tijdens de werkzaamheden voeding te kopen. “Regering bent u hier van niet op de hoogte? Hebben wij gratis gewerkt? Strijkt u over ons heen zoals u dat doet binnen het ambtenarenapparaat? Moeten wij het geld vergeten? Moeten wij aangeklaagd worden door onze buren als wanbetalers?” vraagt Pool. Zij zegt als alleenstaande moeder niet in staat te zijn om geld dat ze had geleend om de verkiezingswerkzaamheden te kunnen doen, terug te betalen. “Ik kan nergens geld gaan lenen om geleend geld terug te betalen. “Minister Somohardjo en overige leden van de Santokhi/Brunswijk-regering denkt u ook aan ons. Een opstand is niet nodig”, zegt ze.
Wat de werkers steekt is dat wanneer contact wordt gemaakt met het ministerie van Binnenlandse Zaken de functionarissen die over de uitbetaling uitsluitsel zouden kunnen geven onbereikbaar blijken te zijn. Regaja C. geeft aan dat de colporteurs en stembureaumedewerkers in eerste instantie werd voorgehouden dat de uitbetaling in juli zou plaatsvinden. Daarna werd dit verschoven naar augustus. Nu wordt niets meer vernomen van het ministerie en beantwoorden de desbetreffende functionarissen de telefoon ook niet meer. Op vragen van de Ware Tijd over deze kwestie had Biza-directeur Dewi Amatsoemarto nog niet gereageerd.
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname