Wereldwijde afname van biodiversiteit ondanks verdrag

12/09/2020 16:04 – Amanda Palis

Dit beeld zou weleens compleet uit Suriname kunnen verdwijnen als het roer niet drastisch wordt omgegooid. Het aantal aitkantinesten is tussen 2001 en 2018 met 95 procent afgenomen.  
PARAMARIBO – Ondanks dat 150 landen zich in 1992 in Brazilië in een verdrag hebben verbonden tot duurzame ontwikkeling van de biodiversiteit, is er tussen 1970 en 2016 68 procent terugval genoteerd. Dit staat in het tweejaarlijkse ‘The living Planet Report’ van het Wereldnatuurfonds (WWF) over de staat van de natuur en de populatie trends van zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën, samenvattend genoemd biodiversiteit. Deze rapportage wordt belangrijk gevonden, omdat ze aangeeft hoe gezond de ecosystemen wereldwijd zijn.
de Ware Tijd “de omzetting van natuurlijk leefgebied naar landbouwgrond en overbevissing”. Maar ook bijvoorbeeld jacht, stroperij, vervuiling en mijnbouw dragen daaraan bij. Singh gelooft dat met een brede aanpak van conserveren en economische ontwikkeling, de curve teruggedrongen kan worden.
Hij stelt dat met de belangrijke olievondsten Suriname en Guyana zich in een unieke positie bevinden. Het WWF vindt dat het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals diesel en benzine, moet worden beëindigd om verdere klimaatverandering tegen te gaan. De twee landen zullen in staat zijn om inkomsten uit de oliesector te investeren voor het ontwikkelen van een werkelijk duurzame economie en bescherming van hun natuurlijke hulpbronnen. Singh: “Suriname en Guyana kunnen als voorbeeld dienen hoe duurzame ontwikkeling goed gecombineerd kan worden met het conserveren van hun biodiversiteit. Wij sporen vooral wetenschappers aan om meer bij te dragen met hun kennis, zodat beleidsmakers gedurfde beslissingen kunnen nemen.”
Eén van de ontwikkelingen waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed, is de dreiging van het verdwijnen van de aitkaniti of lederschildpad uit de Guyana’s. Jaarlijks wordt de populatie van zeeschildpadden in kaart gebracht door het tellen van de nesten. Dit gebeurt volgens Michael Hiwat, Marine Officer van WWF Guianas in samenwerking met het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Hoewel in Suriname en Guyana grote delen van het bos en zoetwatergebieden in tact zijn, is de afname van de aitkantinesten zeer zorgwekkend. Het aantal is tussen 2001 en 2018 met 95 procent afgenomen. Twee jaar geleden zijn er slechts 719 nesten geteld. In hetzelfde jaar is in Guyana met minder legstranden een daling van 90 procent genoteerd en zijn slechts 56 nesten waargenomen, terwijl de cijfers in Frans-Guyana schommelen.
Hiwat over de situatie in Suriname: “Door de coronapandemie is er alleen te Braamspunt gemonitord. Omdat Galibi dicht bij Frans-Guyana ligt, vindt men daar controleren riskant.” Volgens het WWF zijn de oorzaken van de afname van de aitkanti niet wetenschappelijk vastgesteld. Het vermoeden bestaat dat de wereldwijde visserij een ernstige bedreiging vormt voor vooral jonge schildpadden om te overleven. “Er zijn wel enkele recente studies gedaan door Surinaamse studenten, maar meer onderzoek is altijd nuttig. De laatste studie over zeeschildpadden dateert mogelijk van rond 2016 en gaat over het slagingspercentage voor het uitkomen van de eieren bij zeeschildpadden”, aldus Hiwat.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname