Weer over onze verkeersveiligheid, beleidsmakers wederom ja!

Ik heb voor deze titel gekozen voor dit ingezonden stuk, omdat het steeds weer blijkt dat praten over verkeersveiligheid precies is als ‘een roepende stem in de woestijn!’ Op 18 mei 2017, 27 mei 2017 en 19 september 2018 heb ik via dit medium diverse bijdragen geleverd voor veilig verkeer, maar helaas hebben de beleidsmakers tot op heden niets gedaan om te komen tot een veilig verkeer op de Surinaamse wegen. Het irriteert mij dat ze pas over veilig verkeer praten als er een aanrijding met meerdere dodelijke slachtoffers heeft plaatsgevonden. Al zouden wij alle politieagenten dagelijks op de wegen zetten, het gaat niet helpen. Nota bene zitten wij met een zeer onderbezet politiekorps. Volgens de voorzitter van de Surinaamse Politie Bond is de landelijke behoefte 3.500 manschappen, maar er zijn nu maar 2.000, waarvan 300 zich bezighouden met het beveiligen van hoogwaardigheidsbekleders. Het politiekorps heeft dus feitelijk 1.700 manschappen, wat een behoeftedekking is van (1.700 / 3.500) x 100% = 48.6%. Veilig verkeer is afhankelijk van drie factoren, namelijk de Rijwet, de fysieke conditie van het wegennet en het juiste wegmeubilair (borden, drempels en verkeerslichten). De verantwoordelijkheid van deze drie factoren ligt respectievelijk bij De Nationale Assemblee, de Wegenautoriteit Suriname en de afdeling Verkeer van het Ministerie van Openbare Werken.Hieronder heb ik wat regels die in de Rijwet moeten worden opgenomen, waardoor personen duizendmaal zullen nadenken voordat zij een verkeersovertreding begaan, t.w.:• Een persoon zonder een geldig rijbewijs die aan het verkeer deelneemt wordt vervolgd voor ‘poging tot doodslag.’ Het voertuig wordt in beslag genomen en verbeurdverklaard. Indien het voertuig eigendom is van iemand anders, wordt de eigenaar ook vervolgd voor medeplichtigheid. Indien de bestuurder minderjarig is, worden de ouders/verzorgers ook vervolgd.• Een persoon zonder een geldig rijbewijs en die onder invloed aan het verkeer deelneemt wordt vervolgd voor ‘poging tot moord.’ Het voertuig wordt in beslag genomen en verbeurdverklaard. Indien het voertuig eigendom is van iemand anders, wordt de eigenaar ook vervolgd voor medeplichtigheid. Indien de bestuurder minderjarig is, worden de ouders/verzorgers ook vervolgd.• Een persoon met een geldig rijbewijs die onder invloed aan het verkeer deelneemt wordt vervolgd voor ‘poging tot doodslag.’ Het voertuig wordt in beslag genomen en verbeurdverklaard. Indien het voertuig eigendom is van iemand anders, wordt de eigenaar ook vervolgd voor medeplichtigheid. • Een ongekeurd en/of onverzekerd voertuig moet terstond in beslag worden genomen en worden weggesleept. Pas na betaling van een fikse boete zal het voertuig worden afgestaan. Bij herhaling moet het voertuig na inbeslagname verbeurd worden verklaard.Het is nu de hoogste tijd dat bij wet de Wegen Autoriteit Suriname (WAS) en de Afdeling Verkeer van het Ministerie van Openbare Werken worden samengevoegd tot de Verkeer Autoriteit Suriname (VAS). De VAS zal primair verantwoordelijk gesteld worden voor het onderhouden van het wegennet en de wegmeubilair, aanpassingen plegen op bepaalde plaatsen op het wegennet voor een vlotte doorstroming van het verkeer en het doen van voorstellen aan de Minister van Justitie & Politie ter aanpassing van de Rijwet. Tot nu toe hebben de CASAS en de MAS hun bestaanszekerheid bewezen m.b.t. respectievelijk de veiligheid in onze luchtruim en op onze wateren, waardoor er een uitdaging is weggelegd voor de VAS om haar bestaanszekerheid te bewijzen m.b.t. de veiligheid op onze wegen.Het is geen prestatie om trots erop te zijn wanneer de politie dagelijks/wekelijks honderden mensen bekeurt en dit in de media breed wordt uitgemeten, maar het is juist een schaamte dat het overtreden van verkeersregels meer regel dan uitzondering schijnt te zijn. Het is een vingerwijzing naar onze beleidsmakers dat de Rijwet aan een algehele evaluatie en verandering toe is. Het schijnt dat de beleidsmakers alleen oog hebben voor het bedrag dat de politie via boetes int, omdat met dit bedrag vermoedelijk een bepaald budgettekort wordt gedekt. Vermoedelijk is dit de oorzaak dat het repressief verkeersbeleid in stand wordt gehouden, maar dat keur ik resoluut af. We moeten juist met zijn allen voorkomen dat er overtredingen plaatsvinden, omdat elke verkeersovertreding is een potentieel gevaar voor het verlies van één of meerdere mensenlevens. We moeten nu gaan van repressief naar een preventief beleid, waardoor de kans op een verkeersovertreding minimaal wordt. Van alle criminaliteitsvormen eist verkeerscriminaliteit jaarlijks de meeste mensenlevens in Suriname. Er is daarom een harde aanpak nodig om het tij te keren.Geef mij liever gisteren dan vandaag een preventief verkeersbeleid ter voorkoming van overtredingen en ongelukken, dan het huidig repressief verkeersbeleid ter inning van vele boeten met vele overtredingen, ongelukken en doden als gevolg. Ruben Ravenberg, PhD, MBArub_rav@yahoo.com …………


Lees verder