‘We zijn met 83,63 procent geslaagden de trendsetter’

08/09/2020 16:07

-
Beta Debidien


 

NIEUW-NICKERIE –
“We zijn dit jaar weertrendsetter met 83,63 procent geslaagden voor het toelatingsexamen tot de mulo. Dat is 4,86 procent meer dan vorig schooljaar, toen we ook als beste uit de bus kwamen”, zegt Roy Katisah, inspecteur basisonderwijs in Nickerie. Hij is er trots op dat de leerlingen dit resultaat behaalden, ondanks de moeilijke periode door de Covid-19 situatie. Hij is van mening dat Nickerie goed heeft gepresteerd, ondanks de opmerking dat het resultaat een vertekend beeld geeft, omdat slechts rekenen en taal zijn getoetst.

Katisah zegt dat het geen normaal schooljaar was doorCovid, maar
de leerkrachten hebben zich uiterst ingezet om de leerlingen bij de
online lessen te begeleiden. Het was een kwestie van passen en
meten. “Niet alle ouders hebben een mobiele telefoon waarop de
leerlingen de apps konden lezen, maar er is aan gewerkt om een
beter resultaat te behalen.” De leerlingen van de zesde klasse
waren vanaf 6 juli weer op school. Door het Covid protocol zaten er
slechts dertien leerlingen in een lokaal.

De geslaagden hebben zich intussen ingeschreven op de
muloschool. De inspecteur denkt dat er in het nieuwe schooljaar een
tekort zal zijn aan lokalen door het geringe aantal toegestane
leerlingen per lokaal, maar zeker is dat alle kinderen onderwijs
zullen krijgen. “We zijn bezig met een inventarisatie om te bepalen
hoeveel leslokalen we meer nodig zullen hebben.” Hij zal deze
informatie doorsturen naar Paramaribo en aan de hand daarvan wordt
een besluit genomen hoe verder.

Dennis Malone, inspecteur Basisonderwijs Rayon X X, zegt dat in
Coronie 62 leerlingen hebben deelgenomen aan de toets. Daarvan zijn
veertig geslaagd, terwijl in Wageningen van de 52 leerlingen er 44
zijn geslaagd voor de Mulo. Volgens Malone is nationaal het
onderwijsproces landelijk nog niet klaar voor ICT. “Het is een
begrip dat nog geïmplementeerd moet worden in het onderwijssysteem,
dus er is nog heel veel te doen op dat gebied” zegt Malone. Ook hij
is best tevreden met de resultaten die zowel in Coronie als in
Wageningen zijn neergezet.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen
………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname