‘We hebben nieuwe visies en uitgangspunten nodig voor ons onderwijs’

30/10/2020 08:08 – Wilfred Leeuwin

Onderwijsminister Marie Levens. : CDS  
PARAMARIBO – Het kwam doordringend en hard over uit de mond van Onderwijsminister Marie Levens. “Wat u zegt, is waar en dat weet ik zelf ook, maar niet alleen zal het mij SRD 5 miljoen kosten om op te lossen, meer nog is in de eerste plaats nodig dat wij een nieuwe visie en nieuwe uitgangspunten ontwikkelen om ons onderwijs te hervormen.” Dit zei de minister donderdag op de vele klaagzangen en de onmetelijke problemen die door leden van het parlement zijn aangehaald tijdens de speciale themavergadering over het onderwijs en de opstart van het nieuwe schooljaar.
Levens die een voorschot gaf op haar hervormingsplannen, zegt dat de nieuwe uitgangspunten belangrijk zijn, omdat “ons onderwijs afstemmen op Nederland, ons de nek zal breken”. De uitgangspunten moeten vanaf de vroege kinderontwikkeling tot de universiteit in een nieuwe ontwikkelingsvisie en context gebracht worden. Levens noemt het erg storend dat voor een ontwikkelingsland als Suriname er zoveel vanuit het buitenland wordt overgenomen. “Boeken, leermethoden, het past allemaal niet in een ontwikkelingsland.”
Volgens de bewindsvrouw moeten vooral de geschiedenis- en aardrijkskundeboeken van het basisonderwijs herschreven worden en andere leermethodes worden ingevoerd voor het vak rekenen. “Wat moet ik in Godsnaam met al die Nederlandse boeken op de lagere school? En de rekenmethodes die zelfs de leerkrachten niet kennen? We moeten durven onze eigen boeken te schrijven. We moeten geloven in onze eigen ontwikkeling en niet kopiëren van het buitenland, wij weten zelf wat we nodig hebben”, zei Levens, die het parlement er alvast op voorbereidde dat het mag uitzien naar een compleet rapport over haar bevindingen in het onderwijs en haar plannen. Vaststaat dat in haar plannen het ‘uit het hoofd leren, snel tot het verleden moet gaan behoren en dat het onderwijs veel praktischer moet worden ingericht.
De doorgaans rustige minister was zichtbaar geïrriteerd bij het delen van haar ervaring, dat zij uit Nederlandse verdragsmiddelen beurzen moest administreren. “Toen is mij de opdracht door Nederland gegeven om de kinderen in Nederland te laten studeren. Ik heb toen gevraagd waarom niet ook Brazilië vooral als het gaat om technische studies. Het heeft mij een jaar gekost om mensen ervan te overtuigen dat studeren in onze regio ook een voordeel oplevert.” Met de toen beschikbare middelen zijn volgens Levens meer dan vierhonderd studenten naar Nederland vertrokken, maar is 80 procent ook achtergebleven en heeft nu de Nederlandse nationaliteit. “Ons geld, wij hebben geïnvesteerd, terwijl van de honderd die wij naar Brazilië hebben gestuurd 95 procent teruggekomen is en werkt bij Suralco, Staatsolie en overal.”
De minister riep het parlement op goed te kijken naar praktische resultaten in de samenleving, zoals Telesur waar de meeste medewerkers in de regio zijn opgeleid. “We moeten de durf hebben om te kunnen zeggen, we gaan zelf nadenken wat past in dit land. Overnemen van Europa brengt ons in problemen. We moeten ons afvragen of wij dat echt nodig hebben en of we niet ons eigen beleid moeten ontwikkelen.” Vooral de keus waar Surinaamse studenten moeten gaan studeren in het buitenland is volgens haar een cruciaal uitgangspunt voor de ontwikkeling van het land, tot zelfs toekomstige bilaterale samenwerking en handelsbetrekkingen. Levens zei dat het de uitgangspunten in de nieuwe visie zullen zijn die maken dat de kinderen van het binnenland precies dezelfde en gelijkwaardige behandeling krijgen als die in Paramaribo. Volgens haar is daarbij belangrijk het aspect van gelijkwaardigheid en exclusiviteit, waarbij de lokale samenleving ook een bijdrage levert.
Het kan er bij de Onderwijsminister niet in dat in Suriname sprake is van een numerus fixus op de medische faculteit. Volgens haar is dat een methode die geldt voor ontwikkelde landen zoals Nederland, die al genoeg hebben wat ze willen. Het stoort de minister dat jarenlang de medische wereld in haar statuten heeft laten opnemen dat wie als medicus in Suriname wil werken in Nederland moet zijn opgeleid. Levens is niet te spreken over wat zij noemt de drempels in het onderwijs. “Vanwaar komt de eis dat wanneer je rechten wil studeren wiskunde er ook bij hoort?” Het is volgens haar een overlast wanneer leerlingen en studenten worden opgezadeld met leervakken die zij in hun ontwikkelingskeuze niet meer nodig hebben. “We hebben technologen nodig in dit land en als je drempels opwerpt, moet je ook een manier inbouwen om de studenten over de drempels te helpen. Maar wat we doen, is ze alvast stoppen bij de poort van het onderwijs en worden ze drop-outs. We moeten kijken naar wat we in dit land nodig hebben”, zei Levens, die hoopt dat het nieuwe bestuur van de universiteit het wel zal aandurven eigen beleid en nieuwe uitgangspunten te formuleren.
  Tweet
 
Gerelateerde … ………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname