‘We eten ons dood!’

20/12/2020 18:02 – Amanda Palis

Cheryl Dijksteel, Genevievre Jordan, Tania Lieuw-A-Soe, Albert Alleyne en Wilgo Bilkerdijk gaan in op de pro’s en contra’s van de NIVS-wet.  
PARAMARIBO – Eten is één van de belangrijkste levensbehoeften die de mens dagelijks heeft. Of het voedsel dat wij consumeren gegarandeerd veilig is, weten we niet, want we hebben nog geen autoriteit die de voedselveiligheid controleert. Voorzitter van de Consumentenkring Albert Alleyne stelt dat consumenten zich in elk geval niet veilig voelen als het gaat om hun eten. “We eten ons in principe dood. Daarom stimuleren we mensen eerder om een eigen moestuin aan te leggen. Tenminste weet je dan wat je eet.”
De autoriteit die nog moet komen zal het traject van boer tot bord volgen om veilig voedsel te garanderen. Cheryl Dijksteel en Genevievre Jordan, twee van de initiatiefnemers van de ontwerpwet houdende regels voor de oprichting van een nationaal instituut voor voedselveiligheid, te weten het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid Suriname (NIVS), benadrukken het belang van dit instituut en de spin-off die zal komen door de oprichting. “Dit orgaan wordt een autoriteit die de voedselveiligheid moet garanderen. Het heeft ook als doel de export te stimuleren en onze productiesector te professionaliseren”, zegt Dijksteel. Zonder deze autoriteit kunnen we niet of moeilijk exporteren volgens het DNA-lid.

Allesomvattend instituut
Suriname heeft al sinds 1911 een voedingsmiddelenwet die enige mate van bescherming biedt en controle in zich heeft. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de inspecteurs van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) die eetgelegenheden moeten controleren, het Centraal Laboratorium van het BOG dat de nodige testen moet uitvoeren. Bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zitten de inspecteurs die de slachthuizen moeten controleren, landbouwcontroleurs en nog een scala aan departementale diensten en taken. “Het verspreide karakter van deze diensten werkt niet. Het werkt niet financieel, maar ook niet voor de producent die van ministerie naar ministerie moet lopen en hosselen om zijn product goedgekeurd te krijgen voor de export. Willen we echt diversifiëren dan moeten we het zodanig inrichten dat alles op een centrale plek kan”, zegt Dijksteel die bekend is met de frustraties van de producenten die willen exporteren.
De voedselveiligheidsautoriteit zal een samenwerking zijn van drie ministeries, allen die nu hun eigen mandaat en bevoegdheden hebben. De huidige situatie is dat de bestaande instanties niet naar behoren functioneren. Dat geven Dijksteel en Jordan ook toe. “Ze functioneren niet en zijn ook uitgehold door de politiek. We moeten ze versterken en een werkbare structuur creëren door middel van het opzetten van een autoriteit”, zegt Dijksteel.
Tania Lieuw-A-Soe, waarnemend voorzitter van de Federatie van Agrariërs in Suriname, kent de frustraties die landbouwers ervaren die willen exporteren. “Als we echt professionalisering willen in de agrarische sector hadden we liever gisteren dan vandaag een voedselveiligheidsautoriteit”, zegt Lieuw-A-Soe die een voorbeeld geeft waartegen producenten aanlopen die hun gewas of product willen testen op veiligheid voor consumptie en geschiktheid voor de export. “Als je naar het lab gaat hoor je: ‘we hebben geen materiaal om de testen uit te voeren. Als u de testen koopt, kunnen we het wel voor u doen’. Hoe is dat mogelijk dat er geen middelen zijn? Hoe moeten we dan worden gestimuleerd om te exporteren”, vraagt Lieuw-A-Soe zich af.

Koninkrijken
De grootste zorg van Wilgo Bilkerdijk, voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (Asfa), is hoe de ministeries gaan samenwerken. Het ministerie van Volksgezondheid, LVV en het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie, zullen volgens de structuren van NIVS zitting nemen en het beleid bepalen. Ook is afgesproken dat de instanties na enkele jaren hun mandaat wat betreft voedselbeleid moeten overdragen aan het instituut. “Want de realiteit wijst uit dat ministeries vaak genoeg langs elkaar heen werken”, zegt Bilkerdijk. Hij is wel voorstander van de voedselveiligheidsautoriteit. “Alleen zie ik het model dat is ingediend en gepresenteerd niet werken. Welke koning gaat nou een deel van zijn koninkrijk willen opgeven”, vraagt de Asfa-voorzitter retorisch. “Ik ben in elk geval bang dat het een dode letter zal zijn in plaats van een instituut dat moet werken voor de sector. We moeten gewoon realistisch zijn: samenwerking tussen de ministeries loopt moeizaam”, zegt Bilkerdijk, die liever de bestaande instituten versterkt in plaats van een nieuw instituut op te richten. “We weten dat de bestaande instituten niet functioneren omdat die door de politiek zijn kapotgemaakt. Hebben we de deskundigen nu dan op de juiste plek? Als ons laboratorium niet eens materialen heeft om te kunnen testen, hoe gaan ze dan optimaal functioneren in NIVS?” klinkt het bezorgd.
Deze punten zijn ook aangehaald tijdens de derde vergadering over dit onderwerp in De Nationale Assemblee. Patricia Etnel van de NPS-fractie gaf ook te kennen dat ” … ………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname